June 1, 2023

We've released a Webex App progressive Web App (PWA), the app provides the same capabilities as Webex App and is designed to work on Chrome OS devices. See Install Webex App PWA and Webex Meetings PWA.

8 במאי 2023

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—43.5.0.26155

 • Linux‏—43.5.0.26155

 • Mac‏—43.5.0.26155

 • iPhone ו-iPad‏—43.5

 • Android‏—43.5

סמלי הודעה חדשים – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כעת תראה סמלים נפרדים עבור ‎הודעות של @me או ‎@all ברשימת המרחבים שלך.

 • – הודעות שרק מזכירות אותך.

 • – הודעות שמזכירות את כולם במרחבים שלך.

ראה יישום Webex| טיפים לניהול הודעות

מהעדפות להגדרות – Mac

העדפות הוחלפו בהגדרות ב-MacOS Ventura, וזהו שינוי משמעותי.

עדכנו את יישום Webex כדי לשקף את המראה החדש, כך שעכשיו תראה הגדרות בתפריט תמונת הפרופיל, ובמקומות נוספים ביישום.

קטעים של רשימות מרחבים – Windows‏, Linux, ו-Mac

מתקשה לנהל את המרחבים שלך? אנו מציגים דרך חדשה לארגן את המרחבים שלך בקטעים. צור את הקטעים שלך והזז מרחבים לתוכם באמצעות גרירה ושחרור, או לחיצה ימנית. אתה יכול גם לכווץ ולהרחיב קטעים כדי לתת לרשימת המרחבים שלך מראה חדש ונקי. כאשר הקטעים מכווצים, אם יש הודעות שלא נקראו במועדפים או בקטעים אחרים, כותרת הקטע תודגש עם נקודת התראה כחולה, כדי לוודא שלא תפספס מרחב שלא נקרא.

אם יצרת קטעים במחשב השולחני, באפשרותך לראות קטעים אלה ב-iPhone או iPad.

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן, ציינו על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונה הבאה חלה על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

שיפורים בכרטיסיית שיחות - Windows, Mac, iPhone, iPad ו- Android

רשימות היסטורית השיחות כוללות רק שיחות, הסרנו את הפגישות הקודמות שלך.

ראה יישום Webex | הצגת היסטוריית שיחות

התכונות הבאות חלות על Webex Calling

חסימת שיחות ספאם – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הישאר ממוקד בדברים החשובים, בלום שיחות לא רצויות ישירות מהיישום. חסום מתקשרים מרשימת השיחות האחרונות או הוסף את המספר לרשימת החסימה שלך.

ראה יישום Webex | חסימת שיחות


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

תמיכה בטקסט עסקי למספרי 911/988 – iPhone‏, iPad, ו-Android

שלח הודעת טקסט עסקית למספר 911/988, היישום מבצע הצלבה ומפעיל את יישום העברת ההודעות במכשיר הנייד שלך.

פיצ'ר זה נתמך בהודעות טקסט עסקיות שהיישום Webex Calling מופעל בהן.

ראה יישום Webex | שליחת הודעת טקסט


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

התכונה הבאה חלה על Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

פונקציונליות נוספת לקווים מרובים – Windows

אם יוקצו לך מספר קווים תוכל להחנות שיחות בכל אחד מהם ולהצטרף לתורי שיחות או לצאת מהם מכל קו.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

תכונה זו חל על Unified CM ו-Webex Calling במופע ייעודי.

הסרת רעשי רקע בקצה המרוחק של שיחת טלפון – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad, ו-Android

אם אתה מנהל שיחת טלפון עם מישהו שלא משתמש ביישום Webex והוא נמצא במיקום רועש כמו שדה תעופה עמוס או בית קפה, אין צורך לדאוג. פשוט העלם את הרעש מרחוק במהלך השיחה שלך.

ראה יישום Webex | הסר רעשי רקע מהצד השני של שיחת טלפון


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

התכונות הבאות חלות על Unified CM

פקדי שיחה נוספים זמינים בעת שיתוף תוכן – Windows ו-Mac

כעת באפשרותך להקליט את השיחה ישירות מהחלון הצף שמופיע כשאתה משתף תוכן במהלך שיחה.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בשיחת טלפון

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

פקדי פגישה נוספים הזמינים בעת שיתוף תוכן – Windows ו-Mac

כעת באפשרותך להקליט את הפגישה, לפתוח את לוח המשתתפים ולנעול את הפגישה ישירות מהחלון הצף שמופיע כשאתה משתף תוכן במהלך פגישה.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

האפשרות לכלול את יישום Webex בעת שיתוף המסך שלך – Windows ו-Mac

משתתפי פגישה אחרים לא רואים יותר את יישום Webex שלך כאשר אתה משתף את המסך שלך בשלמותו או חלק מהמסך שלך בפגישה.

אם משתתף אחר עוזר לך להשתמש ביישום Webex, ייתכן שיהיה שימושי לשתף את היישום שלך. כדי לשתף את היישום שלך בעת שיתוף המסך שלך, בחר אפשרויות שיתוף נוספות > כלול את יישום Webex שלי בעת שיתוף המסך שלי כדי לשנות את ההגדרה.

כאשר אתה מעניק שליטה מרחוק בשולחן העבודה לאדם אחר, יישום Webex משותף באופן אוטומטי.

ראה יישום Webex | בחירה לכלול את יישום Webex בעת שיתוף המסך

עריכת שיחה במהלך פגישה – Windows ו-Mac

באפשרותך להיות בשני מקומות בו זמנית ולבצע שיחות חשובות מבלי לצאת מפגישה. השהה את השמע והווידאו בפגישה ולאחר מכן בצע את השיחה. הפגישה נמשכת למרות שהשמע והווידאו של הפגישה מושהים. וכשתסיים את השיחה, חזור לפגישה מבלי שתצטרך להצטרף מחדש.

ראה יישום Webex | ביצוע שיחה במהלך פגישה

הזמנת חדר פנוי כשאתה מוזמן לפגישה – iPhone‏, iPad ו-Android

כמוזמן לפגישה, חפש והוסף חדרי ישיבות לפגישה מתוזמנת. פשוט הקלד את שם החדר ובדוק אם הוא זמין עבור זמן הפגישה שלך.

ראה יישום Webex | עדכון פגישה

הצגת כרטיס איש קשר של חדר – iPhone‏, iPad, ו-Android

בעת תזמון פגישה ביישום Webex, באפשרותך לבחור חדר ולהציג את כרטיס איש הקשר של אותו חדר. לכל פגישה שכבר נקבעה ואשר כוללות חדר, תוכל לעיין בכרטיס איש הקשר של החדר בדף פרטי הפגישה.

הפרטים בכרטיס איש הקשר כוללים את סוג החדר, הקיבולת, המיקום והמכשירים הזמינים. פרטי החדר מוזנים ב-Control Hub.

ראה יישום Webex| תזמון פגישה מלוח השנה של הפגישות

הצטרפות לפגישה בהקשה אחת – iPhone‏, iPad ו-Android

בעת הצטרפות לפגישה כמשתתף, תראה אפשרות חדשה להצטרפות הקשה יחידה כדי להצטרף. פרטי הפגישה ממולאים באופן אוטומטי ואתה מצטרף ישירות לפגישה שלך.

תכונה זו זמינה בפלטפורמת הפגישה שלנו התומכת ב-Video Mesh

התכונות הנוספות הבאות זמינות רק בפלטפורמת הפגישה שלנו התומכת ב-Video Mesh. גלה אם הפגישות שלך פועלות בפלטפורמת הפגישות התומכת ב-Video Mesh.

הורדת תמלול של פגישה מבלי להקליט את הפגישה – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה מעוניין בעותק כתוב של השמע של הפגישה אבל לא רוצה לשמור את השמע והווידאו מהפגישה, הורד תמלול מבלי להקליט את הפגישה.

כדי להוריד תמלול, הפעל את הכתוביות. לאחר מכן, תוכל לשמור תמלול בכל עת לפני תום הפגישה. מנהל Webex חייב לאפשר שמירת תמלולים.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה יישום Webex | הורדת תמלול פגישה מבלי להקליט את הפגישה

אנו מציגים חוויה חדשה של שיתוף קבצים – Windows ו-Mac

 • הצג בקלות כאשר מספר אנשים מציגים לפי תור – המעבר בין מציגים יכול לגזול זמן רב כאשר אתם מציגים תוכן של מצגת שקופיות לפי תור. התכונה החדשה קח שליטה מקלה על מספר מציגים להעביר את המצגת בצורה חלקה.

 • הישאר מעודכן במה שהוצג במהלך פגישה – כמשתתף, לפעמים תרצה לחזור לשקופית קודמת או לקרוא קדימה. כעת הדבר אפשרי, מבלי להפריע למציג. חזור לתצוגת המציג כשתהיה מוכן.

 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה יישום Webex | שיתוף קובץ בפגישה, יישום Webex | הצגת קובץ בפגישה לפי תור, ויישום Webex | עיון בקובץ שמישהו משתף בפגישה

כבה את תכונת הרמת היד עבור כל משתתפי הפגישה – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כמארח או מארח משנה, אם אינך רוצה לתת לאף אחד בפגישה להרים יד, כבה את תכונת הרמת היד.

אם תכבה את הרמת היד ותבטל את סימון אפשר למשתתפים לבטל את ההשתקה שלהם, משתתפים מושתקים לא יוכלו להרים יד כדי לבקש את ביטול ההשתקה.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה יישום Webex | כיבוי תכונת הרמת היד עבור כל המשתתפים בפגישה

אנו משתפים פרטים על המהדורות המתוכננות שלנו, אך זכור כי ייתכן שנצטרך לבצע שינויים בתאריכי ההפצה ובתכונות עצמן.

אתה יכול להירשם כמנוי למאמר זה כדי להתעדכן לגבי כל שינוי.

תכונות בטא זמינות אם קיבלת את הסכם ההשתתפות בתוכנית Cisco Beta ואתה משתתף בתוכנית הבטא.

בקרוב בחודש יוני

יישום

בטא פעולות הקשריות - Windows‏, Mac,‏ Linux

עכשיו אתה יכול לבצע את הפעולות הנפוצות ביותר ישירות מהלשונית שבה אתה נמצא. לדוגמה, אתה יכול עכשיו לבחור לשלוח הודעה ישירה, ליצור מרחב או קטע ולחקור מרחבים ציבוריים ישירות מהלשונית 'העברת הודעות'.

בטא שיפורים בממשק המשתמש – Windows ו-Mac

ביצענו כמה שינויים קלים בעיצוב היישום כדי לעזור לך להבחין בין אזורים מרכזיים. לדוגמה, עדכנו את מעבר הצבע ההדרגתי ברשימה 'אנשים ומרחבים' כדי להוסיף עוד הגדרה. זה אמור להקל עליך לנווט במהירות אל האנשים והמרחבים שאתה צריך.

ביצענו גם כמה שינויים בגודל ובפריסה של הכותרת הגלובלית. הפעולות הגלובליות יופיעו עכשיו משמאל סרגל החיפוש, דבר שאמור להפוך אותו לאינטואיטיבי יותר לשימוש.

בנוסף, שיפרנו את הפריסה של כותרת המרחב. העברנו את האפשרות הוסף למועדפים משמאל לשם המרחב ואת הגדרות המרחב לפינה השמאלית, ליד הסמלים הצג הודעות מוצמדות וחפש במרחב. זה אמור להקל עליך לנהל את המרחבים שלך ולמצוא את המידע שאתה צריך.

בטא סמל 'מה חדש' – Windows ו-Mac

הוספנו סמל חדש , עבור מה חדש ביישום בתפריט העזרה, להגברת העקביות בין הפלטפורמות.

דיווח על בעיה – Windows,‏ Mac,‏iPhone‏, iPad ו-Android, באינטרנט

When you encounter an issue with Webex App, you can send a report directly from the Help menu, to our technical team. זה עוזר לנו למצוא ולפתור בעיות כדי לשפר את חוויית Webex הכוללת.

The new drop-down options let you quickly select the product area and issue type, and automatically include your log files when you create and send your report.

קיצורי דרך של Siri –‏ iPhone ו-iPad

עכשיו תראה את קיצורי דרך של Siri בהגדרות של יישום Webex, שם תוכל לעיין ברשימה המלאה של הפקודות הקוליות, להפעיל או לכבות פקודות ואפילו ליצור פקודות מותאמות אישית.

שיפורי נגישות – Windows

הטמענו סגנון מודגש יותר עבור קווי מתאר חזותיים של הפוקוס סביב רכיבי ממשק משתמש. כך אתה יכול לראות בקלות היכן המקלדת שלך ממוקדת, בעת ניווט ביישום.

העברת הודעות

קטעי מרחב – Windows‏, Mac‏, Linux‏, iPhone‏, iPad‏, Android

הפצנו את תכונת קטעי המרחב שלנו בחודש שעבר, והחודש אנחנו מוסיפים את היכולת ליצור, לעדכן ולמחוק קטעי מרחב ביישומים שלנו ל-Android ול-iOS. עבור שולחן העבודה, אתה יכול להוסיף קטעים למרחב מהחיפוש.

ידע את כולם שאתה עסוק – Windows‏, Mac‏, Linux‏, iPhone‏, iPad‏, Android

ידע עמיתים ואנשי קשר שאינך זמין לשיחות או לצ'אט באמצעות התכונה 'עסוק'. עדכן את הזמינות שלך ל'עסוק', מבלי לחסום התראות נכנסות. פנה יותר זמן להתמקדות במהלך היום, וכבה את האפשרות כשתהיה מוכן להתקשר ולשוחח בצ'אט שוב.

חיפוש קל יותר – Windows‏, Mac‏, Linux

אנחנו נותנים לך גישה קלה לאפשרויות נוספות כשאתה מחפש ביישום. בסרגל החיפוש הגלובלי, אתה יכול עכשיו לתת הקשר מסוים לחיפוש שלך על ידי סינון: הודעות, קבצים, אנשים ומרחבים, כדי לצמצם את תוצאות החיפוש ולמצוא בדיוק את מה שאתה צריך.

שתף כל הודעה כקישור – Windows

העתק הודעה כלשהי במרחב כלשהו כקישור, והדבק אותה במרחב אחר, או מחוץ ליישום Webex. כאשר תלחץ על הקישור, תנותב להודעה המקורית במרחב.

שיחות

התכונה הבאה חלה על Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

ווידג'ט שיחות – Android

כשאתה בשיחה, הווידג'ט מספק לך גישה מהירה לבקרת שיחות. הווידג'ט תמיד גלוי מחוץ ליישום ומעניק לך גישה נוספת לניהול שיחות תוך ביצוע כמה משימות במקביל.

באפשרותך להשתמש בתכונה זו עם Webex Go או עם מפעיל רשת ניידת (MNO) שיש לו איתות שיחות באמצעות בקרת שיחות של Cisco עבור שיחות טלפון נייד שלך.

שפות נוספות נתמכות לתמלול דואר קולי – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

אנחנו מרחיבים את התמיכה בתמלול דואר קולי לצרפתית, גרמנית וספרדית, בנוסף לשפה האנגלית.

העבר שיחות לשיחה פעילה – Windows ו-Mac

כשאתה מלהטט בין הרבה שיחות, יש לך אפשרות להעביר שיחה למישהו ששמת בהמתנה.

התכונה הבאה חלה על Unified CM

קבל התראות על שיחות ברשתות Wi-Fi ‏– iPhone ו-iPad

עבור רשתות מוגבלות או אזורים ללא גישה לאינטרנט, היישום משתמש ברשתות Wi-Fi שצוינו כדי לקבל התראות על שיחות נכנסות.

התכונה הבאה חלה על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

התאם את הווידאו של המצלמה שלך בתצוגה עצמית – VDI

במהדורות קודמות, אם סרטון המצלמה שלך השתמש ביחס רוחב-גובה של 4:3, Webex חתך את התצוגה העצמית שלך ליחס רוחב-גובה של 16:9 כדי להתאים למסגרת. עם ההגדרה החדשה שלנו שנה את גודל התצוגה כדי להתאים, אנו שומרים על סרטון המצלמה המלא שלך. צפה בתצוגה מקדימה כיצד סרטון התצוגה העצמית שלך נראה בהגדרות > וידאו.

אם אתה מעדיף לשמור על יחס רוחב-גובה של 4:3, בטל את הסימון של הגדרה זו.

פגישות

בטא שיפורים עבור מתזמן בלשונית 'פגישות' – Windows ו-Mac

כאשר אתה מתזמן פגישה, אנו כוללים גם את היום בשבוע כדי להבהיר איזה יום אתה בוחר לפגישה שלך.

עבור סיסמאות מותאמות אישית, הוספנו את כל דרישות הסיסמה כדי להבהיר כיצד ליצור סיסמת פגישה מאובטחת.

בטא קישור במיקום – iPhone‏, iPad ו- Android

עבור כל URL חוקי שנוסף בשדה מיקום הפגישה, ספק קישור בדף פרטי הפגישות כדי להקל את ההקשה.

דרכים נוספות לנהל משתתפים מתוך סרטון התמונות הממוזערות שלהם – Windows ו-Mac

אם אתה מארח או מארח-משנה בפגישה, אין צורך לבצע חיפוש ברשימת המשתתפים כדי להפוך מישהו למציג, להשתיק את השמע שלו או לבטל את ההשתקה, או להפסיק את הווידאו שלו. עכשיו אתה יכול לבצע את כל הפעולות האלה על ידי לחיצה על אפשרויות נוספות בסרטון התמונות הממוזערות שלו.

אפשרויות נוספות בסרטון תמונות ממוזערות

מארחי משנה יכולים להקליט פגישות בענן – Windows,‏ Mac, ‏Linux, ‏VDI, ‏iPhone, iPad ו- Android


 
הכרזנו במקור על תכונה זו באפריל. זה זמין בהשקה מדורגת ויהיה זמין לכל הלקוחות עד ה-20 ביוני.

אנו נרגשים להכריז שאנו מאפשרים למארחים משותפים להקליט פגישה בענן. הדבר מקל את הקלטת הפגישה אם המארח לא זמין או עסוק במהלך הפגישה.

למארחים משותפים יש את אותן יכולות שיש למארח. הם יכולים להתחיל, לעצור או להשהות את ההקלטה. לאחר סיום הפגישה, ההקלטה נמצאת עדיין בבעלות המארח. ההקלטה משותפת אוטומטית עם המארחים המשותפים בתוך הארגון.

אם אתה מעדיף זאת, מנהל Webex שלך יכול גם לאפשר למשתתפי הפגישה להקליט פגישות בענן.

בטא הוספת ביאור בתוכן משותף – Windows ו-Mac

אם אתה רוצה להדגיש משהו שאתה משתף או להצביע עליו, צייר ישירות על המסך או בחלון היישום. השתמש בעט או בדיו נעלם, אשר נמוג לאחר מספר שניות.

לחלופין, אפשר גם למשתתפים אחרים להוסיף ביאורים בתוכן המשותף.

הרשאות להוספת ביאורים

הוספת ביאור לתוכן המשותף

הפעל שני מופעים של היישום שלך זה לצד זה – iPad

נצל את היכולת של ה-iPad שלך לביצוע ריבוי משימות כדי שתוכל להתמקד בתוכן פגישות ספציפי. פצל תוכן משותף, את לוח המשתתפים או את לוח הצ'אט בחלון משלו במסך ה-iPad שלך כדי שלא תפספס שום דבר. אם חיברת צג ל-iPad, העבר את החלון השני למסך משלו כדי לפנות יותר מקום לראות מה קורה. עבור דגמי iPad נבחרים, השתמש ב-Stage Manager של iPad לריבוי משימות קל יותר.

השמע צליל התראה כאשר מישהו ממתין בלובי – VDI

אם אתה נועל את הפגישה שלך, לפעמים קשה להבחין בכך שמישהו ממתין בלובי כדי להצטרף.

מארחים ומארחי-משנה יכולים עכשיו לבחור בכך שהיישום ישמיע צליל במחשב שלהם כאשר מישהו נכנס ללובי.

אתה היחיד ששומע את הצליל כאשר אתה המארח היחיד או המשותף. הצליל מושמע רק פעם ב-10 שניות, ללא קשר למספר המשתמשים שנכנסו ללובי.

הסתר את לוח הבקרה של הווידאו של המשתתפים והפגישה כשאתה משתף תוכן – VDI

בפגישה, אם אתה מעדיף לראות רק את התוכן שאתה משתף, כעת תוכל להסתיר את הלוח הצף שמכיל סרטוני משתתפים ואת פקדי הפגישה.

במהדורות קודמות, הייתה לך אפשרות לכווץ את הלוח, אבל עכשיו אתה יכול להסתיר אותו לחלוטין אם אתה מעדיף שהלוח לא יפריע לך.

כדי להציג שוב את הלוח, הקש Ctrl + Alt + P‏ (Windows) או Shift + ⌥ + P‏ (Mac).

התאם את הווידאו של המצלמה שלך בתצוגה עצמית – VDI

במהדורות קודמות, אם סרטון המצלמה שלך השתמש ביחס רוחב-גובה של 4:3, Webex חתך את התצוגה העצמית שלך ליחס רוחב-גובה של 16:9 כדי להתאים למסגרת. עם ההגדרה החדשה שלנו שנה את גודל התצוגה כדי להתאים, אנו שומרים על סרטון המצלמה המלא שלך. צפה בתצוגה מקדימה כיצד סרטון התצוגה העצמית שלך נראה בהגדרות > וידאו.

אם אתה מעדיף לשמור על יחס רוחב-גובה של 4:3, בטל את הסימון של הגדרה זו.

תכונה זו זמינה בפלטפורמת הפגישה שלנו התומכת ב-Video Mesh

התכונות הנוספות הבאות זמינות רק בפלטפורמת הפגישה שלנו התומכת ב-Video Mesh. גלה אם הפגישות שלך פועלות בפלטפורמת הפגישות התומכת ב-Video Mesh.

אפשר למשתתפים לשמוע את הפגישה בשפה המועדפת עליהם עם מתורגמנות בו-זמנית – Windows‏, Mac,‏ iPhone‏, iPad ו-Android

כמארח או כמארח-משנה, השתמש במתורגמנות בו-זמנית כדי ליצור ערוצי שפה, להזמין מתורגמנים ולהקצות אותם לשפות. המתורגמנים בוחרים את שפת המקור שיש לתרגם, משנים את כיוון המתורגמנות ומעבירים את המתורגמנות למתורגמן הבא. עם זרימת העבודה המשופרת שלנו, מתורגמנים לא פעילים יכולים לבקש שהמתורגמן הפעיל יעביר אליהם את המתורגמנות, אחרת הם פועלים לפי הסדר שהמארח קבע.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

שמע אוטומטית את השמע המקורי של הפגישה כשהוא בשפה שלך עם מתורגמנות בו-זמנית – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כאשר השמע המקורי הוא באותה שפה של ערוץ המתורגמנות שאליו אתה מנוי, והמתורגמן מפסיק לדבר בערוץ זה, אתה שומע אוטומטית 100 אחוז שמע מקורי (שמע רצפה) לאחר מספר שניות.

כאשר המתורגמן מתחיל לדבר בערוץ זה שוב, אתה שומע את איזון עוצמת הקול של המתורגמן/השמע המקורי בהתאם למה שהוגדר. כברירת מחדל, מדובר ב-80 אחוז מתורגמן, 20 אחוז שמע מקורי, אבל אתה יכול לשנות זאת לפי העדפתך.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

התחל סקר Slido במהלך פגישה – iPhone‏, iPad ו-Android

עם Slido, אתה יכול ליצור קשר בקלות עם משתתפים אחרים ועם המארח. פתח את Slido מתוך 'יישומים' או 'אפשרויות נוספות' מבקרי הפגישה. כברירת מחדל, Slido זמין עבור מארחים ומארחי-משנה, שיכולים להפעיל אותו עבור המשתתפים באפשרויות הפגישה.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

העבר את הפגישה שלך למכשיר חדש – VDI

העבר פגישה בצורה חלקה ממחשב שולחני או נייד אחד לשני מבלי להפריע או להתנתק מהפגישה. לדוגמה, אם אתה נוסע לעבודה ומצטרף לפגישה במכשיר הנייד שלך, העבר את הפגישה למחשב הנייד כשתגיע למשרד. דוגמה נוספת, אם עליך להתרחק מהמחשב שלך במהלך פגישה, העבר את הפגישה למכשיר הנייד שלך.

כברירת מחדל, הפגישה עוברת למכשיר החדש, ואתה עוזב את הפגישה במכשיר הקודם. אם תעדיף זאת, שנה את העדפת הפגישה שלך כל ששני המכשירים ימשיכו להיות בפגישה.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

בקרוב בחודש מאי

שילובים

תוכנית ה-Bot של Gmail‏ – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הישאר ביישום Webex בזמן שאתה מתעדכן באימיילים. הבוט של Gmail מספק התראות בזמן אמת כדי לוודא שלעולם לא תחמיץ דוא"ל חדש או חשוב ואפילו עוזר לך לשמור על תיבת הדואר שלך מסודרת. צור טיוטה והשב להודעות דוא"ל, או הוסף תווית כדי לשמור אותה למועד מאוחר יותר.

תוכנית ה-Bot של HelloSign‏ – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הישאר מעודכן עם בקשות חתימה מ-Dropbox Sign ישירות ביישום Webex. קבל הודעות ביישום על בקשות חתימה, הצג, חתום או דחה את הבקשות. בחר קריטריון לבקשת חתימה עבור הודעות

בוט הטפסים של Google‏ – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הוסף את בוט הטופס של Google כדי לקבל הודעה כאשר טפסים חדשים של Google נשלחים. בחר והצג פרטים של כל הטפסים של Google המתויגים לחשבון שלך ביישום. נהל הודעות בוט עבור טפסים שנוספו, שנערכו או שנמחקו.

28 באפריל 2023

אנו מתכננים להפיץ את יישום Webex לחודש מאי באיחור קל. רק רצינו ליידע אותך לגבי שינוי זה, ונפרסם עדכון ב-8 במאי.

19 באפריל 2023

הפצנו עדכון עבור יישום Webex ב-Windows וב-Mac כדי לכלול מספר שיפורים בכינויי גוף ותרגומים.

כללנו גם תכנות של העברת תזכורות לפגישה והוספה של קבצים בפגישה, לקבלת מידע נוסף עליהן, עיין בכרטיסיית הפגישות.

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום.

 • Windows‏—43.4.0.25959

 • Mac‏—43.4.0.25959

17 באפריל 2023

אנו מתכננים להפיץ עדכון עבור יישום Webex ל-Windows בימים הקרובים שיכלול מספר שיפורים. רק רצינו ליידע אותך על העדכון הקרוב הזה, ואנו נפרסם שוב כשהעדכון יהיה זמין.

14 באפריל 2023

שינויים קרובים בהתחלת פגישה – Windows ו-Mac

רצינו ליידע אותך על מספר שינויים קרובים באופן התחלת פגישה ביישום Webex. שינויים אלה מתוכננים כעת להפצה באוגוסט 2023. לקבלת מידע מפורט יותר, ראה יישום Webex | שינויים קרובים בהתחלת פגישה

4 באפריל 2023

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—43.4.0.25788

 • Mac‏—43.4.0.25788

 • iPhone ו-iPad‏—43.4

 • Android‏—43.4

התאם אישית את קיצורי המקלדת – Windows,‏ Linux ו-Mac

ערוך את קיצורי המקלדת עבור היישום כך שיתאימו לסגנון העבודה שלך. ניתן גם להגדיר או להסיר כמה קיצורי מקשים גלובליים, אלה פועלים כאשר היישום אינו במיקוד.

עם העדכונים האלה לקיצורי מקשים, להלן כמה שינויים לקיצורי דרך קיימים:

Windows

 • הוסף קישור: מ- Ctrl + E ל- Ctrl + K

 • סימון: מ-Ctrl + M ל-Alt + Shift + M

 • מענה בהודעה: מ-Ctrl + R ל-Ctrl + Alt + A

 • טעינת מרחב מחדש: מ-Ctrl + Shift + R ל-Ctrl + Alt + Y

 • עבור לרשימת ה@אזכורים לכולם: מ-Ctrl + Shift + L ל-Alt + Shift + G

 • עבור לרשימת ה@אזכורים לי: מ-Ctrl + Shift + O ל-Alt + Shift + H

 • החלף קוד בתוך השורה: מ-Ctrl + Shift + C ל-Alt + Shift + K

 • הדבקה מיוחדת: מ-Ctrl + Shift + V ל-Ctrl + Alt + V

Mac

 • מעבר לטיוטות: מ-Command + 0 ל-Command + 3

 • טעינת מרחב מחדש: מ-Command + R ל-Control + Shift + Y

 • מעבר לפגישות: מ-Command + Shift + Mל-Command + Shift + B

 • הוסף קישור: מ-Command + E ל-Command + K

 • הוספת PMR: מ-Control + Shift + P ל-Command + Shift + K

 • השתקה/ביטול השתקה: מ-Control + Shift + M ל-Shift + Command + M

 • פתח את דף הבית: מ-Command + Shift + Hל-Command + Shift + J

 • הצגת קישורים: מ-Control + Shift + P ל-Command + Shift + K

ראה יישום Webex | ניווט במקלדת וקיצורי מקשים

הגדר את כינויי הגוף שלך – Windows ו-Mac

אנחנו מקלים עליך ליצור מקום עבודה מכיל יותר. הוסף את כינויי הגוף שלך לפרופיל שלך, כדי שאנשים יראו באילו כינויים להשתמש כשהם פונים אליך. הדבר עוזר לבנות יחסי עבודה טובים יותר והופך את האינטראקציות היומיומיות לקלות יותר. תכונה זו כבויה כברירת מחדל וחייבת להיות מופעלת על ידי מנהל המערכת של הארגון שלך.

ראה יישום Webex | הוספת כינויי הגוף שלך

הגדר את מקש Enter לשליחת ההודעה שלך – ב-iPhone‏, ב-iPad וב-Android

אתה יכול לבחור אם מקש Enter מוסיף שורה חדשה ביישום או שולח את ההודעה שלך.

התאם אישית את ההתראות בכל המרחבים – Windows,‏ Linux,‏ Mac,‏ iPhone,‏ iPad, ו-Android

התראות עוזרות לך להתעדכן במתרחש, כדי שלא תפספס דבר. אנו מציגים אפשרות מותאמת אישית כדי שתוכל לבחור העדפות של הודעות לגבי הודעות ישירות, @אזכורים אליך ו-@אזכורים לכולם, החלים על כל המרחבים שלך.

ראה יישום Webex | הגדר התראות לכל המרחבים

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן, ציינו על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונות הבאות חלות על Webex Calling, ושיחות שמבצע ספק שירות.

אפשרויות נוספות המאפשרות ניהול התראות על שיחות נכנסות - iPhone, iPad, Android

במכשיר נייד שלך יש יותר אפשרויות להתראות על שיחות נכנסות. כבה את כל ההתראות, בחר רק את התראת הבאנר, או שתבחר לקבל את התראת הבאנר עם רינגטון.

התכונות הבאות חלות על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

התאמת הווידאו במצלמה שלך בתצוגה עצמית – Windows ו-Mac

במהדורות קודמות, אם סרטון המצלמה שלך השתמש ביחס רוחב-גובה של 4:3, Webex חתך את התצוגה העצמית שלך ליחס רוחב-גובה של 16:9 כדי להתאים למסגרת. עם ההגדרה החדשה שלנו שנה את גודל התצוגה כדי להתאים, אנו שומרים על סרטון המצלמה המלא שלך. צפה בתצוגה מקדימה כיצד נראה סרטון התצוגה העצמית שלך בהגדרות > וידאו (Windows) או העדפות > וידאו (Mac).

ראה יישום Webex | התאמת הווידאו במצלמה שלך בתצוגה עצמית

ראה את מחווני מצב החיבור לרשת כאשר אתה משתף תוכן – Windows ו-Mac

המחוון המציג את חיבור הרשת ואת סטטוס ה-CPU מוצג כעת בחלון הצף הקטן שמופיע כשאתה משתף את המסך או את חלון היישום שלך.

התכונה הבאה חלה על Webex Calling

פונקציונליות נוספת עבור קווים מרובים – Windows ו-Mac

אם יוקצו לך מספר קווים תוכל להחנות שיחות בכל אחד מהם.

התכונה הבאה חלה על שיחות המתארחות אצל ספק שירות.

הצג את סטטוס השיחות של אנשים או קבל שיחות – Windows

הוספנו קטע של רשימת צפייה לחלון ריבוי שיחות, שבו תראה רשימה של אנשים, את זמינותם בסטטוס 'שדה נורית במצב תפוס' (BLF) ואת אפשרויות השיחה עבור שיחות נכנסות. אם אתה מעביר הרבה שיחות, השתמש ברשימה כדי לבדוק מי זמין לקבל את השיחה. כאשר הטלפון של מישהו מצלצל, אתה יכול לענות לשיחה מהרשימה הזו.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.


 

אם אתה נרשם ל-Webex מספק השירות שלך, הפגישות שלך ביישום Webex הן תמיד פגישות מלאות. כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

העברת תזכורות לפגישה – Windows ו-Linux

התזכורות מפריעות לך? כדי לעזור לך לסיים מה שאתה עובד עליו לפני ההצטרפות לפגישה, גרור והעבר את התזכורות שלך לפגישות ב-Webex לכל מקום שתבחר על המסך שלך.

מארחי משנה יכולים להקליט פגישות בענן – Windows,‏ Mac, ‏Linux, ‏VDI, ‏iPhone, iPad ו- Android

אנו נרגשים להכריז שאנו מאפשרים למארחים משותפים להקליט פגישה בענן. הדבר מקל את הקלטת הפגישה אם המארח לא זמין או עסוק במהלך הפגישה.

למארחים משותפים יש את אותן יכולות שיש למארח. הם יכולים להתחיל, לעצור או להשהות את ההקלטה. לאחר סיום הפגישה, ההקלטה נמצאת עדיין בבעלות המארח. ההקלטה משותפת אוטומטית עם המארחים המשותפים בתוך הארגון.

אם אתה מעדיף זאת, מנהל Webex שלך יכול גם לאפשר למשתתפי הפגישה להקליט פגישות בענן.

ראה Webex | הקלטת פגישה בענן

הזמן בדוא"ל כל משתמש לפגישה שמתקיימת כעת – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו- Android

כמארח או משותף, כעת תוכל להזמין משתמשי Webex מחוץ לארגון שלך ומשתמשים שאין להם חשבון Webex להצטרף לפגישה שמתקיימת כעת.

בחלון הפגישה או בלוח המשתתפים, לחץ על הזמן אנשים והזן את כתובת הדוא"ל שלהם. המוזמן מקבל הזמנה בדוא"ל להצטרף לפגישה.

הזמן אנשים לפגישה שמתקיימת כעת

הזמן אנשים לפגישה שמתקיימת כעת

ראה יישום Webex| הוספת אדם לפגישה

ראה את מחווני מצב הפגישה כאשר אתה משתף תוכן – Windows ו-Mac

המחוונים המציגים את מצב חיבור הרשת וה-CPU ומציינים אם הפגישה נעולה או מוקלטת מוצגים כעת בחלון הצף הקטן שמופיע כשאתה משתף את המסך או את חלון היישום שלך.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

הסתר את הסרטון והפקדים כשאתה משתף תוכן – Windows ו-Mac

בפגישה, אם אתה מעדיף לראות רק את התוכן שאתה משתף, כעת תוכל להסתיר את החלון הצף שמכיל סרטוני משתתפים ואת פקדי הפגישה.

במהדורות קודמות, הייתה לך אפשרות לכווץ את החלון, אבל עכשיו אתה יכול להסתיר אותו לחלוטין אם אתה מעדיף שהחלון לא יפריע לך.

הצג וידאו ופקדים בחלון צף

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

התאמת הווידאו במצלמה שלך בתצוגה עצמית – Windows ו-Mac

במהדורות קודמות, אם סרטון המצלמה שלך השתמש ביחס רוחב-גובה של 4:3, Webex חתך את התצוגה העצמית שלך ליחס רוחב-גובה של 16:9 כדי להתאים למסגרת. עם ההגדרה החדשה שלנו שנה את גודל התצוגה כדי להתאים, אנו שומרים על סרטון המצלמה המלא שלך. צפה בתצוגה מקדימה כיצד נראה סרטון התצוגה העצמית שלך בהגדרות > וידאו (Windows) או העדפות > וידאו (Mac).

אם אתה מעדיף לשמור על יחס רוחב-גובה של 4:3, בטל את הסימון של הגדרה זו.

ראה יישום Webex | התאמת הווידאו במצלמה שלך בתצוגה עצמית

שיתוף חלונות יישומים ישירות משורת המשימות של Windows –‏ VDI

אם אתה משתמש ב-Windows 11, יש דרך חדשה לשתף תוכן במהלך שיחה או פגישה. רחף מעל כל יישום פתוח בשורת המשימות שלך ותראה לחצן חדש המאפשר לך לשתף את חלון האפליקציה.

שיתוף חלונות יישומים ישירות משורת המשימות של Windows

ראה יישום Webex | שתף חלון יישום ישירות משורת המשימות של Windows

התמקד באדם, במקום בסביבה שלו, במהלך פגישה –‏ VDI

הוספנו תכונה חדשה בפריסת הרשת שנקראת פוקוס על אנשים, המעניקה לך חוויה טובה יותר פנים אל פנים עם האנשים שאתה בפגישה איתם.

ללא קשר לאופן שבו כל אדם ממוקם מול המצלמה שלו, היישום מתאים את עצמו אוטומטית כך שהפנים של כל אדם הם מה שאתה מתמקד בו. אתה תרגיש יותר מחובר אליהם – כאילו אתה שם באופן אישי.

ראה השתמש בפוקוס על אנשים כדי לראות אנשים בצורה ברורה יותר בפגישות ובוובינרים

הזמן חדר פנוי כאשר אתה מוזמן לפגישה - Windows, Mac ו-Linux

כמוזמן לפגישה, חפש והוסף חדרי ישיבות לפגישה מתוזמנת. פשוט הקלד את שם החדר ובדוק אם הוא זמין עבור זמן הפגישה שלך.

הגדרות של פגישת אורחים – Windows ו-Mac

אם תצטרף לפגישה כאורח, תהיה לך גישה להגדרות פגישה נוספות, כגון:

 • מראה – שנה את צבע ערכת הנושא
 • נגישות – אפשרויות של קורא מסך וקיצורי מקשים

תכונה זו זמינה בפלטפורמת הפגישה שלנו התומכת ב-Video Mesh

חוויית הפגישות של Webex מתחילה כעת בהשקה לפלטפורמה התומכת ב-Video Mesh. פלטפורמה זו מאפשרת חוויות משופרות ופשוטות יותר של עבודה היברידית בכל Webex Suite, עם ארכיטקטורה, ניהול ושילובים משותפים. היא מאחדת את חוויית הפגישה בכל יישומי ומכשירי Webex, ונותנת מקום לשיתוף פעולה מתמשך לפני ואחרי הפגישה, עם חוויות עשירות בזמן אמת. גלה אם הפגישות שלך פועלות בפלטפורמת הפגישות התומכת ב-Video Mesh.

התכונות הבאות זמינות רק בפלטפורמת הפגישות התומכת ב-Video Mesh.

הוספת קבצים בפגישה – Windows‏, Mac‏, Linux

שפר את חוויית הפגישה שלך והעלה קבצים במהלך פגישה כך שכל המשתתפים יוכלו להוריד את הקבצים. מארחים ומארחי משנה יכולים לכבות את היכולת של כולם להוסיף קבצים בכל שלב של הפגישה.

ראה יישום Webex | הוספת קבצים בפגישה

הקצאה מראש של משתתפים למפגשי משנה – Windows ו-Mac

כמארח, אם אתה יודע כבר לאילו מפגשי משנה ברצונך להקצות משתתפים, צור את מפגשי המשנה מבעוד מועד בעת תזמון הפגישה. אפשר ליישום Webex להקצות באופן אוטומטי משתתפים למפגשים, הקצה בעצמך משתתפים למפגשים באופן ידני, או אפשר למשתתפים לבחור לאיזה מפגש להצטרף.

ראה הקצאה מראש של משתתפים למפגשי משנה

העבר את הפגישה שלך למכשיר חדש – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

העבר פגישה בצורה חלקה ממחשב שולחני או נייד אחד לשני מבלי להפריע או להתנתק מהפגישה. לדוגמה, אם אתה נוסע לעבודה ומצטרף לפגישה במכשיר הנייד שלך, העבר את הפגישה למחשב הנייד כשתגיע למשרד. דוגמה נוספת, אם עליך להתרחק מהמחשב שלך במהלך פגישה, העבר את הפגישה למכשיר הנייד שלך.

כברירת מחדל, הפגישה עוברת למכשיר החדש, ואתה עוזב את הפגישה במכשיר הקודם. אם תעדיף זאת, שנה את העדפת הפגישה שלך כל ששני המכשירים ימשיכו להיות בפגישה.

ראה יישום Webex | העברת פגישה למחשב שולחני או מכשיר נייד אחר

מתן או בקשת שליטה מרחוק בשולחן העבודה בעת שיתוף המסך שלך – VDI

כשאתה משתף את המסך שלך במהלך פגישה, יש לך אפשרות לתת למישהו אחר גישה באמצעות עכבר ומקלדת למסך שלך. באפשרותך גם לבקש גישה למסך של מישהו אחר כשהוא משתף. הדבר יכול לעזור לך אם עליך לפתור בעיה או אם אתה מקיים מפגש הדרכה עם מישהו.

שליטה מרחוק בשולחן העבודה נתמכת רק כאשר אתה משתף את המסך כולו, ולא כאשר אתה משתף סוגי תוכן אחרים.

ראה יישום Webex | מתן או בקשת שליטה מרחוק בשולחן העבודה

השיפורים הבאים זמינים רק בפלטפורמת הפגישות שלנו התומכת ב-Video Mesh.

בעת התחלת פגישה

לאחר התחלת פגישה מיידית, קל להזמין אנשים להצטרף לפגישה, ישירות מחלון הפגישה.

הזמנת אנשים ישירות לפגישה

עם מערכת ההתראות המשופרת שלנו, המשתתפים לא צריכים יותר להודיע למארח כשהם ממתינים בלובי כדי להצטרף לפגישה. הסרנו את הלחצן הודע למארח כך שהמארחים לא צריכים יותר לבדוק את הדוא"ל שלהם. המארח מקבל כעת הודעה מהיישום באופן אוטומטי כאשר משתתפים ממתינים בלובי.

בחלון הפגישה

ערכנו מספר שינויים כדי לשפר את החוויה שלך ולשפר את זרימת העבודה במהלך פגישה. הלחצנים פריסה וזום ממוקמים בצורה נוחה כך שתוכל לעבור לפריסות אחרות או להציג משתתפים נוספים בקלות.

בפריסת תצוגת רשת, השתמש בפקדי הניווט כדי לעבור במהירות מדף אחד לדף אחר, או כדי לדלג בחזרה לדף הראשון של המשתתפים.

לוח המשתתפים מראה לך לא רק את המשתתפים שנמצאים בפגישה, אלא גם את האנשים שהוזמנו ועדיין הם לא בפגישה. גם לוח המשתתפים ממוקד יותר במשתמש, כך שהמשתמש מופיע פעם אחת בלבד, גם אם הוא הצטרף ממספר מכשירים.

מכיוון שרוב האנשים מצטרפים לפגישה כשהשמע שלהם מופעל, לוח המשתתפים מציג כעת מחוון שמע רק כאשר המשתתף השתיק את השמע שלו. באופן כזה, אם מישהו מדבר אך אינך מצליח לשמוע אותו, תוכל לסרוק את רשימת המשתתפים כדי לראות מי כיבה את השמע שלו.

אפשרויות הפגישה פשוטות יותר, ופריטי תפריט קשורים הוסרו מתפריט הלחיצה הימנית של לוח המשתתפים.

במקום לפתוח מספר לוחות בו-זמנית ולתפוס שטח מסך יקר, באפשרותך לפתוח לוח אחד בכל פעם ולהקפיץ מספר לוחות כשתצטרך.

שיפורי Video mesh בפגישות

סנכרון הבמה פשוט יותר עכשיו. לאחר שהמארח סינכרן את הבמה, המשתתפים לא יכולים להתאים אישית את הבמה ולשנות את הפרופורציה של הבמה. המשתתפים רואים כעת תמיד את הנוף שהמארח בחר להראות.

סנכרון תצוגת הבמה במהלך פגישה

בזמן שיתוף תוכן

נוח יותר לשתף את חלון הפגישות של Webex. שתף אותו ישירות מתיבת הדו-שיח שיתוף תוכן – היכן שאתה משתף את כל סוגי התוכן האחרים – על ידי שיתוף יישום Webex.

בעת שיתוף המסך שלך, באפשרותך לתת שליטה של שולחן עבודה מרוחק למשתתפים אחרים, או שהם יכולים לבקש שליטה, אפשרות שמספקת למשתמשים גמישות רבה יותר בהרבה.

כדי לחסוך בשטח מסך כאשר התוכן המשותף מוגדל, אנו מציגים את כל סרטוני המשתתפים בלוח צף צר.

אפשר שליטה מרחוק בשולחן העבודה למשתתפים אחרים כאשר אתה משתף את המסך שלך במהלך פגישה

כעת תוכל לשתף אזור מוגדר במסך בלבד. המשתתפים רואים רק את החלק של המסך שבחרת, ולא את כל המסך שלך.

הפעולות הזמינות במהלך השיתוף פשוטות יותר כעת, והשארנו את הפעולות הקשורות לשיתוף בסרגל הבקרה בחלקו העליון של המסך. פעולות חשובות אחרות שבהן אתה משתמש בדרך כלל, כגון השתקה או ביטול ההשתקה של השמע, מופיעות בחלון הצף.

פריטים מועדפים בסרגל התפריטים מופיעים כעת לפי הקשרי והם נוחים לגישה

ביצענו אופטימיזציה למיקומן של האפשרויות הפופולריות ביותר בסרגל התפריטים. כעת תוכל לגשת לאפשרויות מהתפריטים שיתוף, תצוגה, שמע ווידאו, משתתף ופגישה ישירות מפקדי הפגישה.

לדוגמה, תוכל לגשת להגדרות שמע מהתפריט הנפתח אפשרויות שמע ב-. או לגשת להגדרות וידאו מהתפריט הנפתח אפשרויות וידאו ב-.

גש להגדרות השמע והווידאו במהלך שיחה או פגישה באמצעות פקדי הפגישה שלך

עבור אל אפשרויות נוספות בפקדי הפגישה כדי לגשת לאפשרויות הפגישה ולאפשר מפגשי משנה.

כיבוי רשימת המשתתפים בפגישה.

כשאתה משוחח בצ'אט בפגישה

הפק יותר מהפגישה שלך עם הצ'אט המועשר שלנו בתוך הפגישה. ארגן פגישה פרודוקטיבית על ידי שיתוף סדר היום, ההערות וסיכום בצ'אט של הפגישה. גם אם תצטרף לפגישה באיחור, תוכל להתעדכן בקלות על ידי הצגת הצ'אט של הפגישה מהתחלת הפגישה. השתתף והביע את עצמך באמצעות סימון, תגובות או הנפשות GIF. חזור לצ'אט ושתף אותו לאחר סיום הפגישה.

פתח ושוחח בצ'אט במהלך הפגישה.

בזמן פעולה בריבוי משימות במהלך פגישה

כאשר החלון ממוזער או מכוסה על ידי יישומים אחרים, מופיע חלון צף קטן מעל היישומים האחרים שפתחת. הדבר מאפשר לך לפקוח עין על מה שקורה בפגישה. כדי לחזור בקלות לפגישה, לחץ במקום כלשהו בחלון הצף הקטן.

חזור לחלון השיחה או הפגישה שלך לאחר פעולה בריבוי משימות

7 במרץ 2023

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—43.3.0.25468

 • Mac‏—43.3.0.25468

 • iPhone ו-iPad‏—43.3

 • Android‏—43.3

שיפורים בכניסה – Mac ו-iOS

כשאתה נכנס ומבצע אימות מול יישום Webex, יש לך אפשרות לנווט ליישומים אחרים בארגון שלך שמשתמשים בפרטי הכניסה שלך ל-Webex, מבלי להזין את פרטיך שוב ושוב. אם אתה משתמש במכשיר Mac, תראה חלון מוקפץ סטנדרטי של Apple בנושא אבטחה.

כניסה באמצעות מפתח – Mac ו-iOS

מפתח מספק לך דרך פשוטה ומאובטחת להיכנס ללא שמות משתמשים וסיסמאות. הוא משתמש באימות ביומטרי כגון סריקת טביעת אצבע או סריקת פנים, או בקוד כניסה, כדי לזהות אותך בעת הכניסה.

כדי להשתמש במפתח במכשיר Mac, פנה למנהל המערכת של הארגון שלך לקבלת תמיכה.

מספר חלונות – iPad

ריבוי משימות עם יישום Webex. אתה יכול לפתוח כמה חלונות, כל אחד מהם במופע נפרד בממשק היישום, כדי שתוכל לפתוח בקלות את הפגישות, ההודעות והמרחבים שלך במקביל, ולעבור ביניהם באמצעות כלי המעבר של היישום. תוכל גם להציג חלון אחד של היישום זה לצד זה עם עותק נוסף.

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן אנחנו מציינים על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונות הבאות חלות על Webex Calling, ושיחות שמבצע ספק שירות.

ווידג'ט להתקשרות במכשיר נייד - iPhone, אייפד, Android

קבל גישה מהירה לתכונות מפתח של שיחות ממסך הבית שלך עם ווידג'ט השיחות. תכונות המפתח של שיחות כוללות היסטוריית שיחות, הגדרות 'נא לא להפריע', הפניית שיחות שיחות והגדרות תור לשיחות.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

תזמון פגישות חוזרות – Windows ו-Mac

כעת באפשרותך ליצור סדרת פגישות שחוזרת במרווחי זמן יומיים, שבועיים או חודשיים. מארגני הפגישה יכולים לערוך מופעים ספציפיים כדי לכלול אנשים נוספים, או כדי לעדכן סדר יום לפגישה. המוזמנים לפגישה יכולים לבחור לקבל או לדחות מופע יחיד של הפגישה החוזרת, או את סדרת הפגישות השלמה.

הצג עד 81 סרטוני משתתפים בו-זמנית - Windows, Mac ו-Linux

אם בפגישה שלך משתתפים יותר מ-25 משתתפים, כעת תוכל להגדיל את מספר המשתתפים שיוצגו בפריסת הרשת. ניתן לבחור להציג עד 81 משתתפים על המסך בכל פעם ברשת של 9 × 9.

עבור אל הגדרות > פגישות > פריסה כדי לבחור את מספר ברירת המחדל של סרטוני משתתפים לצפייה בכל דף עבור פריסת הרשת.

ראה יישום Webex | התאם את המספר המשתתפים המרבי שאתה רואה בכל דף בפריסת רשת

הסתר את התצוגה העצמית שלך כשאתה מכבה את הסרטון – iPhone‏, iPad ו- Android

כאשר אתה מכבה את הסרטון שלך בפגישה, התצוגה העצמית שלך מציגה את תמונת הפרופיל שלך או את שם התצוגה שלך כאשר אתה נמצא בפריסת רשת. אם אתה מעדיף, ניתן לבחור להסתיר את התצוגה העצמית שלך בפריסת רשת בכל פעם שאתה מכבה את הסרטון שלך. אם תפעיל את הסרטון שלך, התצוגה העצמית שלך תופיע.

ראה יישום Webex | הצג את התצוגה העצמית שלך רק כאשר הסרטון שלך מופעל

צפה בעצמך במצב מסך מלא - iPhone, iPad ו- Android

כאשר אתה היחיד בפגישה, סרטון הצפייה העצמית שלך גלוי במצב מסך מלא.

שימוש במצלמת USB חיצונית כתוכן משותף - Windows ו-Mac

במהלך פגישה, שתף תוכן ממצלמת USB חיצונית או מובנית, בדיוק כמו שאתה משתף את שולחן העבודה שלך. המשתתפים רואים את כל מה שהמצלמה רואה, ועדיין יוכלו לצפות בסרטון הצפייה העצמית שלך.

ראהיישום Webex| שתף תוכן באמצעות מצלמת USB חיצונית

שיתוף חלונות יישומים ישירות משורת המשימות של Windows – Windows

אם אתה משתמש ב-Windows 11, יש דרך חדשה לשתף תוכן במהלך שיחה או פגישה. רחף מעל כל יישום פתוח בשורת המשימות שלך ותראה לחצן חדש המאפשר לך לשתף את חלון האפליקציה.

שיתוף חלונות יישומים ישירות משורת המשימות של Windows

ראה יישום Webex | שתף חלון יישום ישירות משורת המשימות של Windows

חסוך ברוחב פס במהלך פגישה – iPhone‏, iPad ו-Android

אם ברצונך לחסוך ברוחב פס במכשיר הנייד שלך, הפסק לקבל סרטוני וידאו נכנסים במהלך פגישה. עדיין תוכל להציג תוכן משותף.

במהלך פגישה, הקש על אפשרויות נוספות ובטל את האפשרות מקבל וידאו נכנס.

ראה יישום Webex | הפסק לקבל וידאו נכנס בפגישה

השתמש ברקע מונפש בפגישה שלך - iPhone ו-iPad

הוסף פלפל לפגישה שלך ושמור על תשומת הלב של הקהל שלך על ידי העלאת תמונת רקע מונפשת משלך.

אפליקציית Webex עבור iPhone ו- iPad תומכת בקובצי MP4 ו-GIF.

ראה יישום Webex| השתמש ברקע וירטואלי או ברקע מטושטש בשיחות ובפגישות

שיפורי ביצועים למרחבים עם כרטיסים מסתגלים גדולים – Windows ו-Mac

בעת טעינת מרחב המכיל כרטיסים מסתגלים גדולים, תשים לב שחל שיפור בביצועים. השימוש הכולל בזיכרון גם הוקטן בכמעט 50%.

13 בפברואר, 2023

הפצנו עדכון עבור יישום Webex ב-Windows וב-Mac, ראה Webex App| הערות מהדורה כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו עדכונים ליישומים למכשירים ניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו. גרסאות האפליקציה הבאות מתאימות לעדכונים של היום והפעלנו מחדש את העדכון האוטומטי.

 • Windows‏—42.5.0.22221

 • לינוקס—43.2.0.25211

 • Mac‏—42.8.0.23214

 • iPhone ו-iPad‏—42.2

 • Android‏—42.2

13 בפברואר, 2023

השהינו את העדכון האוטומטי עבור Webex App ב-Windows וב-Mac, אנו מתכננים לשחרר גרסה חדשה בימים הקרובים, ונפרסם עדכון נוסף ב-14 בפברואר.

9 בפברואר, 2023

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—42.3.0.21576

 • Linux‏—42.3.0.21576

 • Mac‏—42.3.0.21576

 • iPhone ו-iPad‏—42.2

 • Android‏—42.2

ניווט אנכי בהעדפות – Mac

להעדפות יש מראה מחודש שקל יותר לניווט. תצוגת הכרטיסייה האופקית מוחלפת בסרגל צד לניווט אנכי, שהוא הסטנדרט של Mac החל מ-MacOS 13.1 (Ventura).

7 בפברואר, 2022

אנחנו מתכננים לפרסם מאוחר יותר החודש. רק רצינו ליידע אותך לגבי השינוי הזה, ואנו נפרסם עדכון ב-9 בפברואר.

גלה מרחבים ציבוריים – Windows‏, Mac‏, Android‏, iPhone ו-iPad

עכשיו קל יותר למצוא ולהצטרף למרחבים ציבוריים. מסנן ציבורי חדש מופיע ברשימת המרחבים שלך, ומציג את המרחבים הציבוריים שהצטרפת אליהם. תוכל לחקור גם מרחבים ציבוריים שלא הצטרפת אליהם בלחיצה אחת בלבד.

עזיבה שקטה של מרחב – Windows‏, Mac‏, Android‏, iPhone ו-iPad

אנחנו יודעים כמה הפרטיות והאנונימיות שלך חשובות לך. כעת, כשאתה עוזב מרחב, פעולה זו לא תהיה גלויה לחברים אחרים במרחב, מלבד מנחים במרחבים מונחים.

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן, ציינו על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונות הבאות חלות על Webex Calling, ושיחות שמבצע ספק שירות.

שיפור של שיחות טלפון נייד עם יכולת שיתוף פעולה מלא - iPhone ו-Android

במהלך שיחת טלפון נייד , באפשרותך להעביר את השיחה בצורה חלקה אל פגישה ב-Webex מבלי לסיים את השיחה. באפשרותך להשתמש בתכונה זו עם Webex Go או עם מפעיל רשת ניידת (MNO) שיש לו איתות שיחות באמצעות בקרת שיחות של Cisco עבור שיחות טלפון נייד שלך.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

התכונות הבאות חלות על Unified CM

אימון בלחישה עבור מוקד אנשי הקשר – VDI

כאשר אתה מגדיר נציג מוקד שירות, המפקח שלך יכול להאזין לשיחות שלך ולספק לך ייעוץ בדיסקרטיות במהלך השיחות.

התכונות הבאות חלות על Webex Calling

סקר לאחר השיחה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

שתף את המשוב שלך על איכות השיחה עם סיום השיחה שלך, ודרג בדירוג כוכבים. אם יש לך בעיות כלשהן, תוכל לבחור מהרשימה הנתונה, או להוסיף טקסט משלך המתאר את הבעיה. כלול יומנים שיעזרו לנו לחקור.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

תמיכת Webex Calling בשרידות האתר – Windows ו-Mac

אם אתר בחברה שלך מאבד את קישוריות האינטרנט ואתה נמצא באתר זה, עדיין תוכל יכול לבצע ולקבל שיחות, הן פנימית בחברה והן חיצונית ללקוחות. תכונה זו דורשת שער שרידות, שמנהל המערכת שלך חייב להגדיר.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

שליחת הודעת טקסט – iPhone‏, iPad ו- Android

אם תרצה לשלוח הודעת טקסט לנמען כלשהו, תוכל לכתוב את הודעתך ביישום ולשלוח אותה למספר הנייד שלו. אפשר גם לקבל הודעות טקסט ביישום.

לעת עתה, תכונה זו זמינה רק בארה"ב ובקנדה עבור Webex Calling עם תוכנית שיחות של Cisco.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

שיפורים בהודעת טקסט - Windows ו-Mac

הוספנו כמה שיפורים עבור הודעות טקסט בשולחן העבודה. אתה יכול לכלול אימוג'י בהודעה שלך ולבחור לסמן הודעת טקסט כ-לא נקראה. בחלקה העליון של היישום ב-Mac, בחיפוש מספר, הוספנו אפשרות לשלוח הודעת טקסט בתוצאות החיפוש.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

האימוג'י של הרמת היד משתמש בגוון העור המועדף שלך – iPhone‏, iPad ו- Android

כאשר אתה מרים יד בפגישה, האימוג'י של הרמת היד משתמש כעת בגוון העור שבחרת לתגובה.

ראה יישום Webex| בחר את גוון העור עבור התגובות שלך

שיתוף וידאו מהמצלמה האחורית של המכשיר הנייד שלך – iPhone‏, iPad ו- Android

במהלך פגישה, שתף וידאו מהמצלמה האחורית המובנית במכשיר נייד שלך. בצע זום להתקרבות והתרחקות כדי להתמקד במה שאתה רוצה שהמשתתפים יראו.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

השמעת צליל התראה כאשר מישהו ממתין בלובי – Windows‏, Mac ו-Linux

אם אתה נועל את הפגישה שלך, לפעמים קשה להבחין בכך שמישהו ממתין בלובי כדי להצטרף.

מארחים יחידים ומשותפים יכולים כעת לבחור בכך שאפליקציית Webex תשמיע צליל במחשב שלהם כאשר מישהו נכנס ללובי.

אתה היחיד ששומע את הצליל כאשר אתה המארח היחיד או המשותף. הצליל מושמע רק פעם ב-10 שניות, ללא קשר למספר המשתמשים שנכנסו ללובי.

השמעת צליל כאשר משתתף ממתין בלובי

ראה אפליקציית Webex| השמע צליל התראה כאשר מישהו ממתין בלובי

'סנכרן את הבמה שלך' מסנכרן כעת את פרופורציית הווידאו של הבמה – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו- Android

במהלך פגישה, אם תשנה את גודל הבמה שלך כדי לראות יותר מהתוכן המשותף או מהווידאו של המשתתפים תוך כדי סנכרון לכולם, תוכל כעת לעדכן את הבמה שלך, כך שכולם יראו את השינויים שלך. הדבר מבטיח שכולם בפגישה יראו את אותה במה בדיוק שאליה התכוונת.

סנכרון תצוגת הבמה שלך עם כולם

ראה סנכרן את הבמה שלך עם כולם בפגישות, סמינרים מקוונים ואירועים

שיחות נכנסות שכשלו מקבלות כעת אפשרות להתקשרות חזרה אוטומטית – iPhone‏, iPad‏ ו-Android

אם אתה משתמש במכשיר הנייד שלך כדי להתקשר לשיחה לפגישה והשיחה כשלה, תראה כעת אפשרות להתקשר בחזרה לפגישה.

השתמש ברקע מונפש בפגישה שלך - Android

הוסף פלפל לפגישה שלך ושמור על תשומת הלב של הקהל שלך על ידי העלאת תמונת רקע מונפשת משלך.

אפליקציית Webex עבור Android תומכת בקובצי MP4.

ראה יישום Webex| השתמש ברקע וירטואלי או ברקע מטושטש בשיחות ובפגישות

לחצן הצטרפות ברשימת הפגישות – Android

לחצן ההצטרפות מופיע עבור פגישה זמן קצר לפני תחילתה, הקש והצטרף ישירות מהרשימה בלשונית הפגישות.

שתף רק חלק מהמסך שלך – VDI


 
הודענו שהתכונה תהיה זמינה בפברואר אך היא תהיה זמינה במהדורה עתידית.

אם אתה רוצה לשתף אזור מסוים במסך שלך עם משתתפים בפגישה, בחר את האזור שאתה רוצה לשתף. המשתתפים רואים רק את החלק של המסך שבחרת, ולא את כל המסך שלך.

ראה יישומים נוספים בחלון "שיתוף תוכן" – VDI

כאשר יש לך יישומים רבים פתוחים, לפעמים קשה למצוא את היישום שברצונך לשתף בפגישה. כעת באפשרותך לשנות את גודל החלון שיתוף תוכן כדי להציג יישומים נוספים. ניתן להציג עד 5 עמודות של יישומים. היישום זוכר את השינויים שלך לפעם הבאה.

שינוי הגודל של חלון 'שיתוף תוכן'

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

משתתפים מחוץ לארגון שלך יכולים להתחיל ולתזמן פגישות במרחב – Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו- Android

ביקשתם והקשבנו. משתתפים חיצוניים במרחב שיש להם רישיון לאירוח פגישות בארגון שלהם יכולים כעת לתזמן פגישות במרחב ולהתחיל פגישות במרחב, כאשר הם רוצים לשתף פעולה באופן מיידי.

תכונה זו חלה גם על פגישות משופרות המשויכות למרחב, אשר זמינות בפלטפורמת הפגישות שלנו המתאימה לשימוש עם Video mesh.


 
כאשר הפגישה מסתיימת, תוכן הפגישה של משתתפים חיצוניים לא משותף במרחב באופן אוטומטי. מארח הפגישה מחויב להוסיף את התוכן למרחב לאחר הפגישה.

10 בינואר, 2023

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows—43.1.0.24716

 • Mac—43.1.0.24716

 • iPhone ו-iPad‏—43.1

 • Android‏—43.1

6 בדצמבר, 2022

גרסאות יישום מעודכנות

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישום הנייד לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותו לאחר שיאושר ויתפרסם.

 • Windows‏—42.12.0.24485

 • Linux‏—42.12.0.24485

 • Mac‏—42.12.0.24485

 • iOS‏—42.12

 • Android‏—42.12

בחר את מסך ברירת המחדל שלך - iPhone ו-iPad

בחר מה אתה רוצה לראות בהתחלה כשהיישום נפתח. אולי אתה מעדיף לראות 'פגישות', הגדר זאת כברירת המחדל שלך.

ראה יישום Webex| בחר מסך נחיתה

עדכון מהדורה של Webex App 2023

יש לנו כמה דברים לספר לך על לוח הזמנים שלנו לשנת 2023:

 • עבור מהדורת ינואר שלנו, אנו מתכננים לכלול רק מספר תיקונים קריטיים ולהפיץ ב-10 בינואר.

 • יישום Webex ימשיך להיות מופץ ביום השלישי הראשון של כל חודש.

תגובות אימוג'י עונתיות - Windows‏, Mac ו-Linux

כדי להוסיף תחושת חגיגיות, אנחנו מבצעים שינויים עונתיים בסמלי התגובות. תוכל לראות את השינויים האלה עבור כל סמלי התגובה ב-Windows, ב-Mac וב-Linux מ-7 בדצמבר עד 31 בדצמבר. (במכשירים ניידים, סמלי התגובה משתמשים בסמלי האימוג'י של Android או של iOS, ולכן אנחנו לא מעדכנים את סמלי התגובה האלה).

אם אתה מעדיף לבטל אפשרות זו, צור קשר עם feature-feedback@cisco.com לפני 6 בדצמבר.

אפשרות זו זמינה רק מגרסאות ה-Build של דצמבר.

שליחת הודעת טקסט - Windows ו-Mac

אם תרצה לשלוח הודעת טקסט לנמען כלשהו, תוכל לכתוב את הודעתך ביישום ולשלוח אותה למספר הנייד שלו. אפשר גם לקבל הודעות טקסט ביישום.

לעת עתה, תכונה זו זמינה רק בארה"ב ובקנדה עבור Webex Calling עם תוכנית שיחות של Cisco.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

הודעות מומלצות - Windows‏, Mac‏, Linux‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הודעות מומלצות עוזרות לך לסנן את הרעש ולהתמקד בהודעות החשובות ביותר שלך. זה נותן עדיפות להודעות על ידי הבנת ההודעות החשובות לך ביותר.

תכונה זו זמינה כרגע רק מחוץ לאיחוד האירופי עבור לקוחות ארגוניים


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה הודעות מומלצות| של יישום Webex

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

התכונות הבאות חלות על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

ראה יישומים נוספים בחלון "שיתוף תוכן" - Windows‏, Mac ו-Linux

כאשר יש לך יישומים רבים פתוחים, לפעמים קשה למצוא את היישום שברצונך לשתף במהלך שיחה. כעת באפשרותך לשנות את גודל החלון 'שיתוף תוכן' כדי להציג יישומים נוספים. ניתן להציג עד 5 עמודות של יישומים. היישום זוכר את השינויים שלך לפעם הבאה.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בשיחת טלפון

התכונות הבאות חלות על Webex Calling, ושיחות שמבצע ספק שירות.

שיפורים עבור שיחות של קבוצת גישוש ותור שיחות - Windows ו-Mac

כעת אנו מספקים חיווי ברור בהודעת השיחה הנכנסת ובהיסטוריית השיחות כאשר אתה מקבל שיחה מקבוצת גישוש או מתור שיחות.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

תמיכה במספר קווים משותפים - Windows ו-Mac

ענה לשיחות מכל אחד מהקווים המשותפים שלך ובחר כל קו שתרצה לביצוע שיחות מתוך היישום. מנהל המערכת שלך יצטרך לכלול עבורך קווים משותפים בהגדרות המערכת, ותוכל לראות את הקו הראשי שלך ועד עוד תשעה קווים משותפים.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

יישום Webex | קווים מרובים

בחר את מזהה המתקשר שלך עבור שיחות יוצאות - iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה משתמש באותו מכשיר נייד עבור הקווים העסקיים והקווים האישיים שלך, בחר באיזה מהקווים יש להשתמש עבור מזהה המתקשר שלך. תכונה זו מוגדרת על ידי מנהל המערכת שלך ודורשת שירות ניידות של Broadworks במפעיל רשת סלולרית (MNO).


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה יישום Webex | בחירת מזהה המתקשר שלך עבור שיחות יוצאות בנייד

שיפור של שיחות טלפון נייד עם יכולת שיתוף פעולה מלא - iPhone ו-Android

במהלך שיחת טלפון נייד , באפשרותך להעביר את השיחה בצורה חלקה אל פגישה ב-Webex מבלי לסיים את השיחה. באפשרותך להשתמש בתכונה זו עם Webex Go או עם מפעיל רשת ניידת (MNO) שיש לו איתות שיחות באמצעות בקרת שיחות של Cisco עבור שיחות טלפון נייד שלך.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

התכונות הבאות חלות על Webex Calling

שליחת הודעת טקסט - Windows ו-Mac

אם תרצה לשלוח הודעת טקסט לנמען כלשהו, תוכל לכתוב את הודעתך ביישום ולשלוח אותה למספר הנייד שלו. אפשר גם לקבל הודעות טקסט ביישום.

לעת עתה, תכונה זו זמינה רק בארה"ב ובקנדה עבור Webex Calling עם תוכנית שיחות של Cisco.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה יישום Webex | שליחת הודעת טקסט ויישום Webex | הודעות טקסט

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

עריכת שם תצוגה בפגישה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כעת תוכל לערוך את שם התצוגה שלך בתוך הפגישה. כך תוכל להשתמש בקלות בשם המועדף עליך או לקבוע כיצד ברצונך שאחרים ייראו את השם שלך.

פשוט לחץ לחיצה ימנית על שמך ובחר ערוך את שם התצוגה כדי לערוך את שמך עבור פגישה זו. מארחים ומארחים משותפים יכולים לערוך את שם התצוגה של כל משתתף בפגישה.

הקלטת הפגישה ודוח השימוש מציגים תמיד את שם המשתתף שנערך לאחרונה.

עבור לקוחות שמעדיפים לחסום את היכולת לערוך שמות תצוגה, מנהל המערכת יכול להשבית אפשרות זו.

ראה יישומים נוספים בחלון "שיתוף תוכן" - Windows‏, Mac ו-Linux

כאשר יש לך יישומים רבים פתוחים, לפעמים קשה למצוא את היישום שברצונך לשתף בפגישה. כעת באפשרותך לשנות את גודל החלון 'שיתוף תוכן' כדי להציג יישומים נוספים. ניתן להציג עד 5 עמודות של יישומים. היישום זוכר את השינויים שלך לפעם הבאה.

שינוי הגודל של חלון 'שיתוף תוכן'

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

חוויה ראשונה משופרת של חיבור למכשיר Webex‏ - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

היישום מאזין כעת לאותות אולטרסאונד ממכשירי Webex Room ומכשירי שולחן עבודה בקרבת מקום רק אם אתה מתחבר ידנית למכשיר או משתמש ברשתות Wi-Fi בקרבתך כדי לגלות מכשירים קרובים. אם הארגון שלך לא משתמש במכשירי Webex, היישום לא משתמש כבר באולטרסאונד.

ראה Webex | חיבור למכשיר יישום Webex

הצמד את התצוגה העצמית שלך במהלך פגישה - iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה רוצה שהווידאו בתצוגה עצמית שלך יוצג תמיד על המסך במהלך פגישה, כעת יש לך אפשרות להצמיד את הווידאו שלך למקומו. ודא שאתה מתחיל את הווידאו שלך ולאחר מכן, בתצוגה העצמית, הקש על אפשרויות נוספות > הצמד את התצוגה העצמית שלי .

הצמדת התצוגה העצמית שלך משפיעה רק על התצוגה שלך, לא על מה שהמשתתפים האחרים רואים.

כלי לוח עבודה חדשים - VDI

הוספנו כמה כלים חדשים ללוח העבודה:

 • טקסט- הרבה יותר קל להקליד טקסט מאשר לכתוב עם עכבר.
 • צורות - יש מספר צורות מובנות, שבאפשרותך לגלות על ידי לחיצה על הכלי צורות.
 • בחירת לאסו - בעת בחירת הכלי חץ, באפשרותך לבחור אובייקטים באמצעות לאסו בבד הציור ולהזיז אותם, למחוק אותם, להציב אותם בחזית או לשלוח אותם לאחור.

לוחות עבודה זמינים כעת בפגישות מתוזמנות ובפגישות בחדר אישי— VDI

השתמש בלוח העבודה בפגישה כדי לבצע סיעור מוחות, לשתף פעולה ולתכנן. כל אחד בפגישה יכול להתחיל לוח עבודה. כל אחד בפגישה יכול לראות ולעבוד על עדכונים בלוח העבודה ביחד בזמן אמת.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

ראה יישום Webex| יצירה ושיתוף של לוח עבודה במהלך פגישה

שמע את הקולות של כולם בצורה ברורה במהלך פגישה — VDI

כאשר מספר אנשים מדברים לאותו מיקרופון בחדר שיחות ועידה, ודא שהקולות של כולם נשמעים. אפשרות השמע בצע מיטוב לכל הקולות מסירה רעשי רקע ומשפרת את כל הקולות הקרובים.

ראה יישום Webex| הסרת רעשי רקע ודיבור בשיחות ובפגישות

קבל הודעה לפני שהפעולות שלך קוטעות את השיתוף הנוכחי - Linux ו-VDI

כאשר מישהו אחר משתף תוכן או לוח עבודה ואתה מתחיל להוסיף ביאורים או לשתף תוכן, מופיעה כעת הודעה. אם תחליט להמשיך, אתה מפסיק את השיתוף הנוכחי.

הודעה כדי להודיע שתפסיק את שיתוף התוכן הנוכחי

שיפורים לפרטי הפגישה - iPhone‏, iPad ו-Android

שיפרנו את האופן שבו אנו מציגים מידע עבור פגישות. הפרטים מקובצים ללשוניות קלות יותר לקריאה, כולל מצב משתתף, דרכים נוספות להצטרפות לפגישות וגישה קלה יותר להעתקה ושיתוף מידע.

לחצן הצטרפות ברשימת הפגישות - iPhone ו-iPad

לחצן ההצטרפות הירוק מופיע עבור פגישה זמן קצר לפני תחילתה, הקש והצטרף לפגישה ישירות מהרשימה בלשונית הפגישות.

8 בנובמבר, 2022

גרסאות יישום מעודכנות

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—42.11.0.24187

 • Mac‏—42.11.0.24187

 • iPhone ו-iPad‏—42.11

 • Android‏—42.11

אפשרויות רבות יותר עם תגובות להודעות - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הגדלנו את מספר התגובות המונפשות שאפשר להשתמש בהן כשמגיבים להודעה במרחב. בטא את עצמך בשלל צורות והבא את השיחה לרמה אחרת.

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

התכונות הבאות חלות על Unified CM

אימון בלחישה עבור מוקד אנשי הקשר - Windows

כאשר אתה מגדיר נציג מוקד שירות, המפקח שלך יכול להאזין לשיחות שלך ולספק לך ייעוץ בדיסקרטיות במהלך השיחות.

התכונות הבאות חלות על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

הסרת רעשי רקע בקצה המרוחק של שיחת טלפון - iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה מנהל שיחת טלפון עם מישהו שלא משתמש ביישום Webex והוא נמצא במיקום רועש כמו שדה תעופה עמוס או בית קפה, אין צורך לדאוג. פשוט העלם את הרעש מרחוק במהלך השיחה שלך.


 

תכונה זו אינה נתמכת עבור Webex for Government.

שיתוף רק חלק מהמסך שלך - Windows ו-Mac

אם אתה רוצה לשתף אזור מסוים במסך שלך עם מישהו, בחר את האזור שאתה רוצה לשתף. הוא יראה רק את החלק של המסך שבחרת, ולא את כל המסך.

ראה יישום Webex | שיתוף חלק מהמסך שלך

מענה לשיחה במהלך פגישה - iPhone‏, iPad ו-Android

תוכל להיות בשני מקומות בו-זמנית ולענות לשיחות חשובות מבלי לצאת מפגישה מתוזמנת של Webex, פגישה בחדר אישי או פגישה הקשורה למרחב. פשוט העבר את השמע ואת הווידאו שלך להמתנה וענה לשיחה. הפגישה נמשכת למרות שהעברת אותה להמתנה, אבל השמע והווידאו שלך מושהים. וכשתסיים את השיחה, חזור לפגישה מבלי שתצטרך להצטרף מחדש.

ראה יישום Webex| מענה לשיחה לכתובת הווידאו שלך במהלך פגישה

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

הפעלת Airplay Audio‏ - iPhone ו-iPad

כאשר אתה בפגישה ב-iPhone או ב-iPad שלך, תוכל להפעיל את Airplay Audio, ולהזרים את השמע של הפגישה שלך לכל המכשירים תואמי Apple AirPlay שמסביב.

חיפוש והזמנה של חדר - Windows ו-Mac

כשאתה מתזמן פגישה ב-Webex App, יש באפשרותך לחפש ולהזמין חדר פגישות. בפונקציית התזמון ביישום, ניתן לחפש חדר על פי שם, וגם לראות בדיוק מתי הוא פנוי.

ראה יישום Webex| תזמון פגישה מלוח השנה של הפגישות

כלי לוח עבודה חדשים - Windows ו-Mac

הוספנו כמה כלים חדשים ללוח העבודה:

 • טקסט- הרבה יותר קל להקליד טקסט מאשר לכתוב עם עכבר.
 • צורות - יש מספר צורות מובנות, שבאפשרותך לגלות על ידי לחיצה על הכלי צורות.
 • בחירת לאסו - בעת בחירת הכלי חץ, באפשרותך לבחור אובייקטים באמצעות לאסו בבד הציור ולהזיז אותם, למחוק אותם, להציב אותם בחזית או לשלוח אותם לאחור.

בועת הרמקול מופיעה כעת במיקום חדש - Windows ו-Mac

בפגישות, בועת הרמקול מופיעה כאשר מישהו מדבר, אך הווידאו או תמונת הפרופיל שלו אינם גלויים במסך. זה מאפשר לך לדעת מי מדבר.

העברנו את בועת הרמקול לחלק המרכזי העליון של המסך כך שהיא לא תחפוף או תסתיר את הווידאו של המשתתפים או את התוכן המשותף.

בועת רמקול מופיעה בחלק המרכזי העליון של המסך

 
ב-Mac, בועת הרמקול מחליפה לזמן קצר את שם הפגישה בשורת הכותרת העליונה כשהיא מופיעה. כשאף אחד לא מדבר, שם הפגישה מופיע בסרגל הכותרת העליון.

שיתוף רק חלק מהמסך שלך - Windows ו-Mac

אם אתה רוצה לשתף אזור מסוים במסך שלך עם משתתפים בפגישה, בחר את האזור שאתה רוצה לשתף. המשתתפים רואים רק את החלק של המסך שבחרת, ולא את כל המסך שלך.

שיתוף חלק מהמסך

ראה יישום Webex | שיתוף חלק מהמסך שלך

אפשרות להשתמש בפחות נתונים סלולריים במהלך פגישה - iPhone‏, iPad ו-Android

כאשר אינך מחובר ל-Wi-Fi, שמור נתונים סלולריים על ידי כיבוי האפשרות להשתמש בנתונים כדי להציג את הווידאו של המשתתפים ואת התצוגה העצמית שלך. עבור אל הגדרות פגישות והעבר את האפשרות השתמש בנתונים סלולריים עבור וידאו למצב כבוי. אחרת, היישום ימשיך להשתמש בנתונים סלולריים כדי להציג וידאו.

אם אתה מתחבר ל-Wi-Fi, הווידאו יוצג שוב באופן אוטומטי.

קבל הודעה לפני שהפעולות שלך קוטעות את השיתוף הנוכחי - Windows ו-Mac

כאשר מישהו אחר משתף תוכן או לוח עבודה ואתה מתחיל להוסיף ביאורים או לשתף תוכן, מופיעה כעת הודעה. אם תחליט להמשיך, אתה מפסיק את השיתוף הנוכחי.

הודעה כדי להודיע שתפסיק את שיתוף התוכן הנוכחי

הצגת המשתתפים דף אחר דף בפריסת רשת - iPhone‏, iPad ו-Android

בפריסת רשת, כברירת מחדל, אתה רואה כעת את הווידאו של המשתתפים בתצוגת עימוד חדשה. בטלפון הנייד שלך, בכל דף מופיעים לכל היותר ארבעה משתתפים בתצוגת אורך ועד שישה משתתפים בכל דף בתצוגת רוחב.

תצוגת עימוד מציגה לכל היותר ארבעה קטעי וידאו של משתתפים

במחשב לוח גדול, מופיעים לכל היותר 24 משתתפים בכל דף בתצוגת אורך ועד 25 משתתפים בתצוגת רוחב.

תצוגת עימוד מציגה לכל היותר 25 קטעי וידאו של משתתפים

החלק ימינה כדי להציג משתתפים נוספים.

אם אתה מעדיף תצוגת גלילה, שהייתה ברירת המחדל בגרסאות קודמות, עבור אל הגדרות פגישות ושנה את פריסת תצוגת הרשת .

תמיכה ב'המשכיות במצלמה' של Apple‏ - Mac ו-iPhone

התכונה 'המשכיות במצלמה' של Apple מאפשרת לך להחליף את מצלמת האינטרנט המובנית של Mac במצלמה של iPhone. תוכל להשתמש במצלמה האחורית עם הזווית הרחבה של iPhone כדי לתמוך בצילום תמונות ובלכידת וידאו באיכות גבוהה. בנוסף, היישום Mac Desk View מופעל ומשמש כמצלמה עילית שמציגה את אזור שולחן העבודה שלפני מחשב ה-Mac ללא כל ציוד נוסף.

בחר את ה-iPhone שלך מרשימת המצלמות

ראה יישום Webex | שימוש ב'המשכיות במצלמה' של iPhone בשיחה או בפגישה

מענה לשיחה במהלך פגישה - iPhone‏, iPad ו-Android

תוכל להיות בשני מקומות בו-זמנית ולענות לשיחות חשובות מבלי לצאת מפגישה מתוזמנת של Webex, פגישה בחדר אישי או פגישה הקשורה למרחב. פשוט העבר את השמע ואת הווידאו שלך להמתנה וענה לשיחה. הפגישה נמשכת למרות שהעברת אותה להמתנה, אבל השמע והווידאו שלך מושהים. וכשתסיים את השיחה, חזור לפגישה מבלי שתצטרך להצטרף מחדש.

חדש את הפגישה לאחר קבלת שיחה

חדש את הפגישה לאחר קבלת שיחה

ראה יישום Webex| מענה לשיחה לכתובת הווידאו שלך במהלך פגישה

משתמשים אורחים יכולים לשלוח משוב - iPhone‏, iPad ו-Android

אנשים שמצטרפים לפגישה כאורחים יכולים לדווח על בעיות ולשלוח משוב על החוויה שלהם עם פגישות או עם היישום.

שיפורי תיקיות מקושרות - Windows ו-Mac

הוספת תיקייה מ-Microsoft למרחב היא הרבה יותר ניתנת לגילוי, יש קריאה לפעולה לצד הקבצים, לוחות העבודה ותוכן מרחב אחר. ביצענו את השיפורים הבאים:

 • כאשר אתה מוסיף תיקייה, התצוגה המוטבעת מ-Microsoft OneDrive או SharePoint נגישה באופן יישיר מהמרחב

 • באפשרותך לנווט באופן מלא בתיקייה המקושרת מהתצוגה המוטבעת, כולל כל תיקיות המשנה

 • באפשרותך להשתמש בכל פעולות ניהול הקבצים מבלי לצאת מיישום Webex, לדוגמה, מחיקה, עריכה או שיתוף קבצים

 • שיפרנו את הפריסה של ניהול התיקיות בלשונית תוכן המרחב

 • הקלנו על החלפת תצוגות בין קבצים משותפים במרחב לבין קבצים בתיקייה המקושרת

26 באוקטובר 2022

עדכון למערכות הפעלה נתמכות - Mac‏, iPhone ו-iPad

יישום Webex נתמך ב-macOS Ventura 13.0,‏ iOS 16.1 ו-iPadOS 16.

19 באוקטובר 2022

הפצנו את יישום Webex עבור Linux, הגרסה הבאה מתאימה למהדורה של היום.

 • Linux‏—42.10.0.24000

4 באוקטובר 2022

גרסאות יישום מעודכנות

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—42.10.0.23814

 • Mac‏—42.10.0.23814

 • iPhone ו-iPad‏—42.10

 • Android‏—42.10

צלילי התראה על הודעה - Windows ו-Mac

התאם אישית את חוויית יישום Webex שלך עם צלילי התראות. בחר צליל מתוך רשימת האפשרויות המורחבת שלנו עבור סוגים ספציפיים של מרחבים, כדי שיתריע על ההודעות בעלות החשיבות הרבה ביותר עבורך.

ביטול הקישור של חשבון הרשת החברתית שבה אתה משתמש כדי להיכנס - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

ייתכן שלא תרצה להמשיך להשתמש בחשבון הרשת החברתית שלך כדי להיכנס ליישום Webex . כעת תוכל לבטל את הקישור של החשבון החברתי שלך מהיישום, ולעבור לכניסה מבוססת דוא"ל וסיסמה, במהירות ובקלות ממסך 'ברוכים הבאים'.

לחץ וגרור כדי להעתיק הודעות - Windows ו-Mac

אנו מקלים על העתקת הודעות מרובות במרחב. פשוט לחץ וגרור את העכבר מעל אזור ההודעות, והעתק באמצעות קיצורי מקשים או תפריט הלחיצה הימנית. ראה יישום Webex| העתקה והדבקה של מספר הודעות.

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

התכונות הבאות חלות על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

פעולה אחת למציאת מספר הטלפון שלך - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הוספנו את מספר טלפון שלך לתמונת הפרופיל. כאשר תבחר את תמונת הפרופיל שלך, תראה את מספר הטלפון הראשי שלך תחת כתובת הדוא"ל.

בחירת מזהה המתקשר שלך עבור שיחות של לקוחות - Windows ו-Mac

כאשר אתה מוגדר כנציג מוקד שירות ואתה מבצע שיחות המשך מעקב אל לקוחות, בחר מזהה מתקשר מתאים מתוך רשימה של תורי שיחות שהמנהל שלך הקצה לך.

ראה יישום Webex| שינוי מזהה המתקשר שלך

תן למישהו אחר לשלוט במחשב שלך - VDI

רוצה עזרה בפתרון בעיה? פשוט היכנס לשיחה או עבור למרחב ושתף את המסך שלך. לאחר מכן תוכל להעניק לאותו אדם שליטה במחשב שלך ולראות את העכבר של האדם זז במסך שלך. הוא יכול אפילו להשתמש בקיצורי מקשים כדי לזוז ביישום שלך. כאשר הוא מסיים, אתה יכול לקחת בחזרה את השליטה בכל עת.

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.


 

אם אתה נרשם ל-Webex מספק השירות שלך, הפגישות שלך ביישום Webex הן תמיד פגישות מלאות. כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

פגישות המשויכות למרחב - Windows‏, Mac‏, Linux‏, VDI‏, iPhone‏, iPad ו-Android

פגישות המשויכות למרחב שופרו!

העשרנו את חווית הפגישות שלך במרחב. כעת, כשאתה מצטרף לפגישה במרחב או מתזמן אותה, יש לך גישה לכל התכונות שלמדת ליהנות מהן ב-Webex Meetings. באפשרותך למנף את החוויה החדשה הזו בכל פגישה שאתה מתזמן או מצטרף אליה מעתה ואילך.

כדי לתזמן או להתחיל פגישה במרחב, עליך להיות בעל רישיון Webex Meetings או רישיון Basic Meetings חינמי, ולהיות באותו ארגון כשל האדם שיצר את המרחב. ללא רישיון, יש לך רק את היכולת להצטרף לפגישות.


 
החוויה המשופרת עדיין לא זמינה ב-Webex for Government.

ראה יישום Webex| פגישות משופרות המשויכות למרחב

תפריט גלובלי בלשונית הפגישות - iPhone‏, iPad ו-Android

התחל פגישה, הצטרף לפגישה או תזמן פגישה מהתפריט הגלובלי החדש בלשונית 'פגישות'.

ראה יישום Webex| התחלת פגישה בחדר אישי, יישום Webex| הצטרפות לפגישה באמצעות לחצן הפעולה, ויישום Webex| תזמון פגישה מלוח השנה של הפגישות

תצוגת לוח שנה משתמשת ביום הראשון בשבוע המועדף - Windows ו-Mac

תצוגות לוח השנה בלשונית הפגישות מקבלות את הגדרת האזור שהגדרת עבור יום הראשון בשבוע המועדף עליך במערכת ההפעלה שלך.

התחברות ליומן Google שלך - Windows ו-Mac

תוכל לנהל את הפגישות והאירועים שלך מתוך יומן Google ישירות ביישום Webex. לאחר שתתחבר ליומן בהגדרות Meetings ביישום, תראה שהפגישות והאירועים שלך אוכלסו בלשונית Meetings. עם זאת, אם מנהל הארגון כבר הגדיר את היומן שלך, לא תוכל לשנות הגדרה זו.

שתף רק את מה שאתה רוצה שאחרים יראו - Windows‏, Mac ו-VDI

אם ברצונך לשתף רק חלון אחד של יישום במקום את היישום כולו, בחר את ההגדרה, שתף חלון בודד בלבד, ולאחר מכן בחר את החלון לשיתוף.

ראה יישום Webex| שתף את כל היישום או חלון בודד

הפעל את "שתף את השמע של המחשב" בזמן אמת - Windows ו-Mac

נוח יותר לשתף את השמע של המחשב שלך כאשר אתה משתף קובץ עם שמע. כעת תוכל לבחור שתף את השמע של המחשב מסרגל בקרת השיתוף המופיע בחלק העליון של המסך שלך בזמן שאתה משתף תוכן.

הפעל את "הצג אותי לפני המצגת" בזמן אמת - Windows ו-Mac

נוח יותר להציג את הווידאו שלך לפני המצגת. כעת תוכל לבחור הצג אותי לפני המצגת מסרגל בקרת השיתוף המופיע בחלק העליון של המסך שלך בזמן שאתה משתף תוכן.

הרם את ידך בפגישה בקלות - Windows ו-Mac

האפשרות הרמת יד מופיעה כעת כסמל בפקדי הפגישה. היא נמצאת בסמוך לאפשרות תגובות כך שקל יותר עכשיו להרים את היד כאשר עליך לשאול שאלה בפגישה.

ראה יישום Webex| הרם את היד בפגישה

תזמון משופר של פגישות המשויכות למרחב - Windows ו-Mac

כאשר אתה מתזמן פגישה עם כל התכונות המשויכת למרחב, הגדרות מתקדמות זמינות כעת. כעת תוכל גם לשנות את סיסמת הפגישה.

הגדרת המארח המשותף, תן לי לבחור מארח-משנה עבור הפגישה הזו, מסומנת כעת כברירת מחדל. חברי המרחב מוקצים כמארחים-משותפים באופן אוטומטי, אבל באפשרותך להסיר את תפקיד מארח המשנה מכל אחד מהמוזמנים על ידי ריחוף מעל שמו ולחיצה על > הסר מארח-משנה.

ראה תמיד את פריסת הווידאו המועדפת עליך כאשר מישהו משתף תוכן - Windows ו-Mac

אם תשנה את פריסת הווידאו שלך לפריסה זה לצד זה כדי לראות יותר מהתוכן המשותף במהלך פגישה, היישום יזכור את ההעדפה שלך. בכל פעם שאתה מתחיל פגישה או מצטרף לפגישה, אינך צריך כבר לעבור לפריסה זה לצד זה כשמישהו משתף תוכן.

תוכן משותף בתצוגת במה הוא כעת גדול יותר - Windows ו-Mac

כשאתה משתף תוכן בפגישה, התוכן המשותף גדול יותר וסרטוני הווידאו של הדובר קטנים יותר כעת. היחס בין התוכן המשותף לסרטוני וידאו של הדוברים הוא בערך 70:30 אך הדבר תלוי בגודל המסך ובמספר הדוברים שנמצאים בבמה.

השתק או בטל את ההשתקה של עצמך ישירות משורת המשימות - Windows

במהלך פגישה, תמצא סמל מיקרופון בשורת המשימות של Windows. לחץ עליו כדי להשתיק או לבטל את ההשתקה של עצמך. הסמל קיים לאורך הפגישה שלך, כך שהוא תמיד נגיש.

לוחות עבודה זמינים כעת בפגישות מתוזמנות ובפגישות בחדר אישי— Linux

השתמש בלוח העבודה בפגישה כדי לבצע סיעור מוחות, לשתף פעולה ולתכנן. כל אחד בפגישה יכול להתחיל לוח עבודה. כל אחד בפגישה יכול לראות ולעבוד על עדכונים בלוח העבודה ביחד בזמן אמת.

לוח עבודה בפגישה

ראה יישום Webex| יצירה ושיתוף של לוח עבודה במהלך פגישה

זהה אם משתתף בפגישה פנימי, חיצוני או לא מאומת—Linux

ברשימת המשתתפים הממתינים בלובי, ניתן לראות אם מדובר במשתתף פנימי (מאומת ומתוך הארגון), חיצוני (מאומת ומארגון אחר) או לא מאומת (לא התחבר למערכת).

ראה הכרת אנשים שאתה מכניס לפגישה ב-Webex שלך

הבע את עצמך מבלי לומר מילה - Linux

תגובות מונפשות מאפשרות למשתתפים בפגישה לבטא את עצמם מבלי לומר דבר בפגישה. עודד את הדובר עם תגובת מחיאות כפיים או הערך בדיחה עם תגובת חה חה. קבל תחושה של תגובת הקהל על ידי בקשה מהמשתתפים לסמן במהירות אגודל למעלה או אגודל למטה.

ראה יישום Webex| השתמש בתגובות בפגישות שלך

הגדל את מה שאתה רואה כאשר תוכן משותף - Linux

הצג את הווידאו הממוזער של המשתתפים בלוח צף שניתן לזוז בו, כך שהוא לא יכסה את התוכן שמשותף. בחר אם הלוח הצף הוא בתצוגת רשת, תצוגת דובר פעיל או ממוזער.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

הגדל את התצוגה שלך כאשר מישהו משתף תוכן - Linux

כאשר אתה מציג תוכן משותף בתצוגת מסך מלא, כעת תוכל לשנות את גודל הלוח הצף המציג את הווידאו של המשתתפים בפגישה. הקטן את הלוח כדי לראות יותר מהתוכן המשותף. הגדל את הלוח כדי לראות יותר ממשתתפי הפגישה.

ראה יישום Webex| עבור בין תוכן משותף לרמקול בשיחה או בפגישה

מארחים יכולים להגדיר תצוגת במה עבור כל המשתתפים בפגישה - VDI

אם אתה מצטרף לפגישה עם כל התכונות והמארח מסנכרן את הבמה שלו עם כולם, אתה וכל שאר המשתתפים בפגישה רואים את מה שהמארח שלך רוצה שתתמקד בו, כגון הדובר הפעיל וכל המשתתפים שהמארח העביר לבמה.

ראה עוד בסרטונים ממוזערים - Linux

מחוון שמע מימין לתווית השם מציין אם המשתתף מושתק או שההשתקה שלו בוטלה.

תוויות שם בסרטונים ממוזערים מיושרות כעת לחלק הימני התחתון, בעלות רקע שקוף יותר, ומוקטנות בגודלן כדי למנוע כיסוי פניו של המשתתף.

שיפורי סרטונים ממוזערים

כל העולם הוא במה - Linux ו-VDI

התאם אישית את פריסת הווידאו שלך כאשר אתה נמצא בפריסה מסוג ערימה או זה לצד זה. גרור סרטון מרצועת הסרט אל הבמה כדי להתבונן מקרוב במשתתף. הצב דובר פעיל ליד התוכן המשותף, או שמור על אנשים שאינם מדברים באופן פעיל, כגון מתורגמן לשפת הסימנים, בתצוגה.

האפשרות 'עבור לבמה' מעניקה לך את הגמישות לשנות את גודל הפריסה שלך כדי להתמקד בתוכן משותף או במשתתפים אחרים.

ראה העבר משתתפים לבמה בפגישות, וובינרים ואירועים, שנה את גודל הבמה בפגישות, וובינרים ואירועים, ויישום Webex| סידור מחדש של סרטונים בתצוגת במה

בחר את גוון העור עבור התגובות שלך - Linux

עבור תגובות המשתמשות בסמלי אימוג'י של ידיים, כמו אגודל למעלה, תוכל לבחור את גוון העור המועדף עליך.

ראה יישום Webex| בחר את גוון העור עבור התגובות שלך

הגדר את ברירת המחדל לתצוגה העצמית שלך - VDI

בחר אם להסתיר או להציג את התצוגה העצמית שלך, והיכן התצוגה העצמית שלך מופיעה במסך.

הסתר את התצוגה העצמית שלך אם אתה מעדיף לא להסתכל על עצמך.

הצג את התצוגה העצמית שלך עם אחרים אם אתה רוצה להרגיש חלק מהפגישה.

אם אתה רוצה לפנות מקום נוסף במסך כדי לראות אנשים אחרים או את התוכן המשותף אבל עדיין לראות את עצמך, הצג את התצוגה העצמית שלך בחלון צף.

ראה יישום Webex| שנה את מיקום התצוגה העצמית שלך

הפכנו את ההצטרפות לפגישה לאינטואיטיבית יותר - Linux

שיפורים בחלון הצטרף לפגישה מאפשרים לדעת בצורה ברורה יותר שלא הצטרפת עדיין לפגישה. שינויים חזותיים מאפשרים לך לדעת מהן אפשרויות השמע שלך כאשר אתה מצטרף לפגישה.

סוג חיבור שמע

קל יותר לראות מהן אפשרויות המצלמה שלך, כיצד להעלות או לשנות את הרקע הווירטואלי שלך ולבצע שינויים אם אתה מחובר למכשיר.

השתמש ברקע וירטואלי

ראה יישום Webex| הצטרף לפגישה

תצוגה מוקדמת של תוכן משותף - Linux

כאשר אתה משתף תוכן, אתה רואה כעת תצוגה מוקדמת של התוכן. אתה יכול לוודא שאתה משתף רק את מה שאתה רוצה ושכולם בפגישה יכולים לראות זאת.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

הפעל אוטומטית את הווידאו שלך כשאתה מצטרף לפגישה - iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה מפעיל תמיד את הווידאו שלך במהלך פגישה, תחסוך לעצמך את השלב שבו עליך להפעיל אותו בכל פעם. בחר באפשרות הפגישה, הפעל את הווידאו שלי כשאני מצטרף.

ראה יישום Webex | הפעל אוטומטית את הווידאו שלך כשאתה מצטרף לפגישה

שילוב Microsoft Teams: חוויית שיחות חלקה יותר עבור UPN (שם עיקרי של משתמש) לא תואם - Windows ו-Mac

בעבר, כאשר ביצעת שיחה וה-UPN שלך ב-Microsoft Teams לא התאים ל-UPN שלך ב-Webex, ביקשנו ממך לאשר לפני ביצוע השיחה. כעת פישטנו את החוויה הזו על ידי בדיקת כתובות הדוא"ל שלך (ולא רק ה-UPN שלך) ואפשרנו לשיחה להתבצע ללא צורך באישור.

ה-UPN שלך ב-Microsoft Teams יכול להיות שונה מה-UPN המשמש בשילוב של Webex, אם הארגון שלך עבר רכישה, מיתוג מחדש, או אם עברת ממחלקה אחרת בחברה, או אולי שינית את שמך: כתובת הדוא"ל שלך תתעדכן, אך ה-UPN שלך יישאר זהה.

12 בספטמבר, 2022

שלחנו את יישום Webex עבור iPhone ו-iPad לחנות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותו לאחר שיאושר ויתפרסם.

 • iPhone ו-iPad‏—42.9

7 בספטמבר 2022

יש לנו כמה דברים לספר לך היום:

 • ההפצה עבור יישום Webex ב-iPhone ו-iPad נדחתה מעט החודש, ונפרסם שוב כאשר המהדורה תהיה זמינה.

 • המהדורה הבאה של יישום Webex ב-Linux מתוכננת לאוקטובר (42.10)

 • גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את יישום Webex עבור Android לחנות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותו לאחר שיאושר ויתפרסם.

  • Windows‏—42.9.0.23494

  • Mac‏—42.9.0.23494

  • Android‏—42.9

התראות על בעיית חיבור - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הפכנו את האפשרות לראות אם אתה נתקל בבעיות חיבור בעת השימוש ביישום Webex לקלה יותר. אם אתה נתקל בבעיה, תראה הודעת כרזה המתריעה על הבעיה הספציפית. לאחר מכן תוכל לנקוט צעדים לפתרון בעיות או לפתור את הבעיה.

שדרג אביזרי Webex מרובים בו-זמנית - Windows ו-Mac

הפכנו את העדכון של אוזניות Cisco או המצלמה השולחנית של Webex באמצעות יישום Webex לפשוט יותר. כעת באפשרותך יכול לשדרג מספר אוזניות Cisco ומצלמות Webex בו-זמנית.

התאם אישית את הגדרות אוזניות Cisco שלך - Windows ו-Mac

כעת תוכל להתאים אישית את הגדרות אוזניות Cisco שלך ישירות דרך יישום Webex. פשוט עבור אל הגדרות > מכשירים > הגדרות מתקדמות.

ראה הגדרות אוזניות Cisco ביישום Webex.

6 בספטמבר 2022

אנו מתכננים להפיץ את יישום Webex עבור ספטמבר באיחור קל. רק רצינו ליידע אותך לגבי השינוי הזה, ואנו נפרסם עדכון ב-7 בספטמבר.

מרחבים ציבוריים⁠—Windows‏, Mac ו-Linux

בעולם זה של עבודה היברידית, חשוב כעת יותר מאי פעם ליצור חיבורים עם אנשים בארגון שלך. הצטרף או צור מרחבים ציבוריים קלים לגילוי שכל אחד בחברה שלך יכול להצטרף אליהם, ושלח הודעות לאנשים עם תחומי עניין דומים, או התעדכן בחדשות האחרונות.

ראה יישום Webex | מרחבים ציבוריים

השב ישירות - iOS ו-Android

האם אי פעם חשת חוסר רצון להשיב להודעה במקום עמוס, או רצית להשיב להודעה ממרחב הכרזה? הפכנו את היכולת להשיב למחבר בהודעה ישירה, המצטטת את ההודעה המקורית, לקלה יותר.

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.


 

אם אתה נרשם ל-Webex מספק השירות שלך, הפגישות שלך ביישום Webex הן תמיד פגישות מלאות. כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

רק מארחים יכולים לסיים פגישה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

מארחים משותפים כבר לא יכולים לסיים פגישה. כשמארחים משותפים עוזבים פגישה, הם לא יכולים לסיים את הפגישה בטעות עבור כל השאר.

ראה יישום Webex| עזוב או סיים פגישה

לוחות עבודה זמינים כעת בפגישות מתוזמנות ובפגישות בחדר אישי - Windows ו-Mac

השתמש בלוח העבודה בפגישה כדי לבצע סיעור מוחות, לשתף פעולה ולתכנן. כל אחד בפגישה יכול להתחיל לוח עבודה. כל אחד בפגישה יכול לראות ולעבוד על עדכונים בלוח העבודה ביחד בזמן אמת.

לוח עבודה בפגישה

ראה יישום Webex| יצירה ושיתוף של לוח עבודה במהלך פגישה

שמע את הקולות של כולם בצורה ברורה במהלך פגישה — Windows ו-Mac

כאשר מספר אנשים מדברים לאותו מיקרופון בחדר שיחות ועידה, ודא שהקולות של כולם נשמעים. אפשרות השמע בצע מיטוב לכל הקולות מסירה רעשי רקע ומשפרת את כל הקולות הקרובים.

ראה יישום Webex| הסרת רעשי רקע ודיבור בשיחות ובפגישות

כבה תמונה בתוך תמונה בעת ביצוע ריבוי משימות - iPhone ו-iPad

קבע אם להציג את החלון הצף הקטן שמופיע כאשר אתה מבצע ריבוי משימות ולמזער את חלון הפגישה.

ראה יישום Webex | הסתר את החלון הצף בקטן בעת ריבוי משימות במהלך שיחה או פגישה

לעולם אל תחמיץ התראה חשובה במהלך פגישה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

במהלך פגישה, התראות מוצגות כעת במיקום עקבי במסך ואינן חופפות. ההתראות החשובות ביותר שעליך להגיב אליהן גלויות יותר ומופיעות במרכז המסך. התראות פחות חשובות והתראות למידע בלבד מופיעות בפינה השמאלית העליונה של המסך ונעלמות לאחר מספר שניות.

בחר כמה משתתפים יש להציג בפריסת רשת - Windows ו-Mac

הצג לכל היותר 25, 16, 9, 4 או משתתף אחד ברשת, בהתאם למספר האנשים בפגישה. ככל שתציג פחות משתתפים, כך הווידאו שלהם יהיה גדול יותר.

ראה יישום Webex | התאם את המספר המשתתפים המרבי שאתה רואה בכל דף בפריסת רשת

התאם את מספר המשתתפים בתצוגת רשת

הגדר את ברירת המחדל לתצוגה העצמית שלך - Windows ו-Mac

בחר אם להסתיר או להציג את התצוגה העצמית שלך, והיכן התצוגה העצמית שלך מופיעה במסך.

הסתר את התצוגה העצמית שלך אם אתה מעדיף לא להסתכל על עצמך.

הצג את התצוגה העצמית שלך עם אחרים אם אתה רוצה להרגיש חלק מהפגישה.

אם אתה רוצה לפנות מקום נוסף במסך כדי לראות אנשים אחרים או את התוכן המשותף אבל עדיין לראות את עצמך, הצג את התצוגה העצמית שלך בחלון צף.

ראה יישום Webex| שנה את מיקום התצוגה העצמית שלך

18 באוגוסט, 2022

הפצנו עדכון עבור יישום Webex ב-Windows וב-Mac כדי לכלול מספר שיפורים והפעלנו מחדש את העדכון האוטומטי. להלן גרסאות היישום המתאימות לעדכונים של היום:

 • Windows‏—42.8.0.23281

 • Mac‏—42.8.0.23281

18 באוגוסט, 2022

השהינו את העדכון האוטומטי עבור יישום Webex ב-Windows וב-Mac, אנחנו מתכננים להפיץ עדכון חדש עבור יישום Webex ב-Windows וב-Mac בימים הקרובים.

החלפנו את גרסאות היישום הזמינות באתר ההורדות עם גרסאות יולי עבור יישום Webex ב-Windows וב-Mac.

11 באוגוסט 2022

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—42.8.0.23214

 • Mac‏—42.8.0.23214

 • iPhone ו-iPad‏—42.8

 • Android‏—42.8

שיפורים עבור כניסה אל Webex for Government‏ - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

הפכנו את הכניסה אל Webex for Government לקלה יותר. בחר Webex for Government מהרשימה הנפתחת והזן את פרטי הכניסה שלך.

יישום Webex תומך באוקראינית - Windows‏, Mac ו-Linux

כאשר אתה מגדיר את השפה עבור מערכת ההפעלה שלך לאוקראינית, היישום מזהה את ההעדפה שלך ומציג את היישום באוקראינית.

שלח משוב - iPhone‏, iPad‏, Android

בין אם אתה נתקל בבעיות ביישום, ובין אם יש לך הצעות לשיפורים שתרצה לראות, אנו רוצים לשמוע את המשוב שלך. שלח לנו את המשוב שלך דרך דף המשוב שלנו.

9 באוגוסט 2022

אנחנו עדיין עובדים על מספר פריטים, נפרסם עדכון נוסף ב-11 באוגוסט.

5 באוגוסט 2022

תובנות אישיות

תובנות אישיות זמינות כעת באיחוד האירופי. בהתאם להגדרות של מנהל המערכת שלך, אתה מתבקש להצטרף או לבטל את ההצטרפות כאשר אתה משיק תובנות אישיות בפעם הראשונה. עשויים לחלוף שבעה עד עשרה ימים עד שהתובנות שלך ייווצרו.

ראה יישום Webex | תובנות אישיות

4 באוגוסט 2022

אנחנו עדיין עובדים על מספר פריטים, נפרסם עדכון נוסף ב-9 באוגוסט.

2 באוגוסט 2022

אנו מתכננים להפיץ את יישום Webex עבור אוגוסט באיחור קל. רק רצינו ליידע אותך לגבי השינוי הזה, ואנו נפרסם עדכון ב-4 בספטמבר.

שנה את גודל הגופן עבור העברת הודעות - Windows‏, Mac ו-Linux

אינך צריך עוד לאמץ את עיניך כדי לקרוא את ההודעות שלך. פשוט בחר את גודל הגופן המועדף עליך כדי שלא תפספס שום פרט. תוכל תמיד לשנות אותו שוב בכל עת, פשוט עבור אל הלשונית נגישות בהגדרות ב-Windows (או העדפות ב-Mac).

ראה יישום Webex | שנה את גודל הגופן עבור הודעות

מצא ציטוט בהקשר - Windows‏, Mac‏, Linux‏, iOS ו-Android

מחפש הקשר נוסף כאשר הודעה מצוטטת במרחב? בלחיצה אחת תוכל למצוא בקלות את הציטוט המקורי ואת התגובות והשרשורים המשויכים אליו.

ראה יישום Webex | ציטוטים או שרשורים וכן יישום Webex | צטט הודעה של מישהו

השב ישירות—Windows‏, Mac ו-Linux

האם אי פעם חשת חוסר רצון להשיב להודעה במקום עמוס, או רצית להשיב להודעה ממרחב הכרזה? הפכנו את היכולת להשיב למחבר בהודעה ישירה, המצטטת את ההודעה המקורית, לקלה יותר.

ראה יישום Webex | השב ישירות

היה בררני לגבי מה שאתה משתף - VDI

יש לך יותר אפשרויות כשאתה משתף תוכן, יוצר מצגות או פותר בעיות של חוויה חלקה יותר:

 • שתף יישומים ספציפיים
 • החלף יישום אחד באחר מבלי להפסיק לשתף.
 • השתמש בביאורים כדי לסמן את מה שמשותף.
 • אם אתה משתף סרטון, באפשרותך לשתף את השמע של המחשב שלך.
 • אחרים רואים את מה שאתה משתף עם קצב גבוה של מסגרות לשנייה (FPS).

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן, ציינו על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונה הבאה חלה על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

דע מי מתקשר אליך - VDI

כאשר מישהו בספר הטלפונים של הארגון שלך מתקשר אליך, השם שלו מופיע במזהה המתקשר ובהיסטוריית השיחות שלך, במקום רק מספר הטלפון שלו. זה עוזר לך להחליט אם אתה רוצה לענות לשיחות מסוימות.

התכונות הבאות חלות על Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

הסר רעשי רקע בקצה המרוחק של שיחת טלפון - Windows ו-Mac

אם אתה מנהל שיחת טלפון עם מישהו שלא משתמש ביישום Webex והוא נמצא במיקום רועש כמו שדה תעופה עמוס או בית קפה, אין צורך לדאוג. פשוט העלם את הרעש מרחוק במהלך השיחה שלך.

כבה את רעשי הרקע

ראה יישום Webex | הסר רעשי רקע מהצד השני של שיחת טלפון

פחות לחיצות כדי להגיע לתורי השיחות שלך - Windows ו-Mac

הפכנו את הגישה לתורי השיחות שלך לנוחה יותר. במקום שתצטרך לנווט לתמונת הפרופיל שלך כדי לשנות את מצב תור השיחות שלך או להצטרף או לבטל את ההצטרפות לתור שיחות, כעת כל האפשרויות זמינות דרך הכותרת התחתונה של היישום שלך. משם, שנה את מצב תור השיחות שלך והצטרף או בטל הצטרפות לכל תור שמנהל המערכת שלך הפך אותך לחבר בו.

אפשרויות תור שיחות הזמינות דרך הכותרת התחתונה של היישום שלך

ראה יישום Webex| שנה את מצב תור השיחות שלך

התכונה הבאה חלה על Unified CM

קח את העבודה הביתה - VDI

באפשרותך כבר לבצע שיחות ממכשיר חלופי כאשר אתה מחובר לרשת העבודה שלך. כעת חיבור הרשת הזה כבר לא נדרש. בצע שיחה מהטלפון השולחני, הטלפון הנייד או הטלפון הביתי שלך בבית, כאשר אינך מחובר לרשת העבודה שלך. תוכל אפילו לנצל חלק מתכונות השיחה, כגון העברה, החזקה והמשך.

התכונה הבאה חלה על שיחה ב-Webex

היה בררני לגבי מה שאתה משתף - VDI

יש לך יותר אפשרויות כשאתה משתף תוכן, יוצר מצגות או פותר בעיות של חוויה חלקה יותר:

 • שתף יישומים ספציפיים
 • החלף יישום אחד באחר מבלי להפסיק לשתף.
 • השתמש בביאורים כדי לסמן את מה שמשותף.
 • אם אתה משתף סרטון, באפשרותך לשתף את השמע של המחשב שלך.
 • אחרים רואים את מה שאתה משתף עם קצב גבוה של מסגרות לשנייה (FPS).
שתף את המסך שלך או יישום אחד או יותר

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בשיחת טלפון

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.


 

אם אתה נרשם ל-Webex מספק השירות שלך, הפגישות שלך ביישום Webex הן תמיד פגישות מלאות. כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

התמקד באדם, במקום בסביבה שלו, במהלך פגישה - Windows ו-Mac

התכונה הזו נמצאת בגרסת ביתא.

הוספנו תכונה חדשה בפריסת הרשת שנקראת פוקוס על אנשים, המעניקה לך חוויה טובה יותר פנים אל פנים עם האנשים שאתה בפגישה איתם.

ללא קשר לאופן שבו כל אדם ממוקם מול המצלמה שלו, היישום מתאים את עצמו אוטומטית כך שהפנים של כל אדם הם מה שאתה מתמקד בו. אתה תרגיש יותר מחובר אליהם - כאילו אתה שם באופן אישי.

פוקוס על אנשים

ראה השתמש בפוקוס על אנשים כדי לראות אנשים בצורה ברורה יותר בפגישות ובוובינרים

העבר את הפגישה שלך בצורה חלקה להתקן וידאו - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה מתחיל פגישה או מצטרף לפגישה במחשב השולחני או במכשיר הנייד שלך אבל אז נכנס לחדר ישיבות, נצל את התכונות הזמינות במכשיר הווידאו של החדר. העבר את הפגישה שלך למכשיר הווידאו מבלי להפריע לפגישה או להתנתק מהפגישה.

ראה יישום Webex | העבר את הפגישה שלך להתקן וידאו

תמיכה בשפה מימין לשמאל עבור ערבית ועברית בכתוביות - Windows‏, Linux‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כאשר תבחר בערבית או עברית עבור כתוביות, תראה את כיוון הטקסט מימין לשמאל בתיבת הכתוביות ובחלונית הכתוביות וההדגשות, ללא קשר להגדרת השפה שלך ביישום Webex.

ראה הצגה או הסתרה של כתוביות אוטומטיות במהלך פגישה או וובינר ב-Webex

יותר נוח לראות מי מקליט פגישה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

בחר את מחוון ההקלטה כדי לראות מי התחיל, השהה או הפסיק את הקלטת הפגישה. בעבר, מידע זה הוצג ברשימת המשתתפים.

תכונה זו זמינה כאשר המארח או המארח המשותף מתעד את הפגישה במחשב שלו.

ראה תחילת העבודה עם יישום Webex

תזמן וובינר דרך יישום Webex‏ - Windows‏, Mac ו-Linux

תזמן וובינר מתוך לשונית 'פגישות'. תופנה מחדש ותיכנס אוטומטית לאתר Webex שבחרת בהגדרות 'יישום Webex', ושם תתזמן את הוובינר שלך.

אבל אם כבר נכנסת לאתר Webex אחר, תנותב מחדש למסך הכניסה עבור האתר שבחרת בהגדרות יישום Webex.

יישום Webex תומך ב'במה מרכזית', תכונת המצלמה של Apple‏ - iPad

אם אתה מסתובב במהלך פגישה, הפעל את 'במה מרכזית' כך שהמצלמה שלך תזוז אופקית כדי לשמור עליך ועל כל מי שנמצא איתך בתוך המסגרת.

הפעל או כבה את 'במה מרכזית' מהאפשרויות בווידאו בתצוגה העצמית שלך או מההגדרות ב-iPad שלך.

ראה יישום Webex | הפעל את 'במה מרכזית'

הפכנו את ההצטרפות לפגישה לאינטואיטיבית יותר - VDI

שיפורים בחלון הצטרף לפגישה מאפשרים לדעת בצורה ברורה יותר שלא הצטרפת עדיין לפגישה. שינויים חזותיים מאפשרים לך לדעת מהן אפשרויות השמע שלך כאשר אתה מצטרף לפגישה.

קל יותר לראות מהן אפשרויות המצלמה שלך, כיצד להעלות או לשנות את הרקע הווירטואלי שלך ולבצע שינויים אם אתה מחובר למכשיר.

ראה בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני שאתה מצטרף לפגישה או וובינר

שמע את הפגישה בשפה שבאפשרותך להבין - VDI

אם מתורגמנות זמינה בפגישה שאתה מצטרף אליה כמשתתף, באפשרותך לבחור לשמוע את השמע מתורגם, בו-זמנית, לשפה לבחירתך.

מארח הפגישה קובע אילו שפות זמינות בפגישה.

מארחים ומתורגמנים יכולים לכלול מתורגמנות בו-זמנית בפגישות המתוזמנות מ-Webex Meetings, ולא בפגישות המתוזמנות מיישום Webex.

ראה בחר את ערוץ השמע של השפה המועדפת עליך ב-Webex Meetings ובוובינרים

כל העולם הוא במה - VDI

התאם אישית את פריסת הווידאו שלך כאשר אתה נמצא בפריסה מסוג ערימה או זה לצד זה. גרור סרטון מרצועת הסרט אל הבמה כדי להתבונן מקרוב במשתתף. הצב דובר פעיל ליד התוכן המשותף, או שמור על אנשים שאינם מדברים באופן פעיל, כגון מתורגמן לשפת הסימנים, בתצוגה.

האפשרות 'עבור לבמה' מעניקה לך את הגמישות לשנות את גודל הפריסה שלך כדי להתמקד בתוכן משותף או במשתתפים אחרים.

ראה העבר את המשתתפים לבמה בפגישות, וובינרים ואירועים וכן שנה את גודל הבמה בפגישות, וובינרים ואירועים

בחר את גוון העור עבור התגובות שלך - VDI

עבור תגובות המשתמשות בסמלי אימוג'י של ידיים, כמו אגודל למעלה, תוכל לבחור את גוון העור המועדף עליך.

ראה יישום Webex| בחר את גוון העור עבור התגובות שלך

28 ביולי 2022

עדכנו את הגרסה של יישום Webex עבור Windows ב אתר ההורדות. ראה יישום Webex | הערות מוצר כדי לקבל מידע על הבעיה שנפתרה עם מהדורה זו. להלן גרסת היישום המתאימה לעדכון של היום:

 • Windows‏—42.7.0.23054

11 ביולי 2022

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—42.7.0.22904

 • Linux‏—42.7.0.22904

 • Mac‏—42.7.0.22904

 • iPhone ו-iPad‏—42.7

 • Android‏—42.7

מסייע תזמון - iPhone‏, iPad ו-Android

בדוק את זמינות המוזמנים שלך לפני שאתה מתזמן את הפגישה. ראה באיזו שעה כולם פנויים וגרור את הפגישה שלך למשבצת זמן זו.

ראה יישום Webex| תזמון פגישה מלוח השנה של הפגישות

שלח הודעה ותזמן פגישות בגובה של 36,000 רגל!—Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כחלק משותפות עם ספקי Wi-Fi לחברות תעופה, משתמשי יישום Webex יוכלו לעבוד ביעילות באמצעות יכולות שאינן בזמן אמת בזמן הטיסה.

ראה יישום Webex | רשתות מוגבלות .

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן, ציינו על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונות הבאות חלות על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

מעולם לא נראית טוב יותר - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כאשר אתה משתף את הווידאו שלך בשיחה, באפשרותך לשלוט בווידאו במכשיר המחובר מהיישום שלך. אינך צריך עוד להגיע למכשיר שלך או ללכת אליו כדי להפעיל או לכבות את התצוגה העצמית שלך.

ראה יישום Webex | שנה את פריסת הווידאו של מכשיר מחובר

התמקד במה שחשוב - iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה עומד להצטרף לפגישה או שאתה רק רוצה להתמקד במשימה שלפניך ללא הסחת דעת, השתק את החייגן הנייד שלך עבור שיחות נכנסות. לא תשמע שיחות נכנסות כשהן מתקבלות, אבל עדיין תקבל התראה חזותית כדי שתוכל לבחור אם לענות לשיחה או לא.

ראה יישום Webex | כבה התראות עבור שיחות נכנסות

שתף תמונה או קובץ PDF‏ - iPhone‏, iPad ו-Android

במקום שתצטרך לשתף את כל המסך שלך במהלך שיחה, בחר תמונה או קובץ PDF ספציפיים לשיתוף.

שתף תמונה במהלך שיחה

שתף PDF במהלך שיחה

הקש על אפשרויות נוספות > שתף תוכן, ולאחר מכן בחר את התמונה או קובץ ה-PDF.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בשיחת טלפון

האפשרות 'שתף את השמע של המחשב' נמצאת במיקום חדש - Windows ו-Mac

כאשר אתה משתף תוכן המכיל שמע, תיבת הסימון שתף את השמע של המחשב ממוקמת כעת ישירות משמאל לאפשרות בצע מיטוב באופן אוטומטי בתיבת הדו-שיח שתף תוכן.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בשיחת טלפון

התכונה הבאה חלה על Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

הרחב את יכולות השיחות ליישום צד שלישי - Windows ו-Mac

אם אתה משתמש ב'מוקד אנשי הקשר', בלקוח רזה של פקיד קבלה או ביישום של צד שלישי ללא יכולות שיחות, השתמש ביישום Webex כמכשיר להתקשרות שלך. בצע שיחות מיישום הצד השלישי שלך, ענה לשיחות משם והעבר שיחות להמתנה, כל זאת בזמן שיישום Webex פועל ברקע. רק ודא שמנהל המערכת שלך הופך את יישום Webex למכשיר הראשי שלך.

התכונות הבאות חלות על Unified CM

חשיבה קדימה הפכה לקלה יותר - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כעת, כאשר אתה מגדיר הפניית שיחות, התראות השיחה שלך מאפשרות לך לדעת מי מתקשר במקום מאיפה מועברת השיחה. כך אתה יודע אם אתה רוצה לענות לשיחה או לא.

ראה יישום Webex | הפנה את שיחות הטלפון שלך

קח את העבודה הביתה - Windows ו-Mac

באפשרותך כבר לבצע שיחות ממכשיר חלופי כאשר אתה מחובר לרשת העבודה שלך. כעת חיבור הרשת הזה כבר לא נדרש. בצע שיחה מהטלפון השולחני, הטלפון הנייד או הטלפון הביתי שלך בבית, כאשר אינך מחובר לרשת העבודה שלך. תוכל אפילו לנצל חלק מתכונות השיחה, כגון העברה, החזקה והמשך.

ראה יישום Webex| בצע שיחה ממכשיר חלופי


 

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

אם אתה נרשם ל-Webex מספק השירות שלך, הפגישות שלך ביישום Webex הן תמיד פגישות מלאות.

צור פגישות כוללות ואינטראקטיביות באמצעות Slidoסקרים בשידור חי ושאלות ותשובות - Windows‏, Linux ו-Mac

אירוח פגישה אינטראקטיבית יכול להיות אתגר, אבל Slido יכול לעזור. קבל משוב בזמן אמת באמצעות ענני word cloud, סקרי דירוג ושאלות בחירה מרובה. הגדר מפגש שאלות ותשובות בשידור חי, שבו המשתתפים יכולים להצביע בעד השאלות שעבורן הם מעוניינים בתשובות במידה הרבה ביותר.

ראה סקרים ב-Slido ושאלות ותשובות ב- Slido

שמע את הפגישה בשפה שתוכל להבין - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad‏, Android ו-VDI

אם מתורגמנות זמינה בפגישה שאתה מצטרף אליה כמשתתף, באפשרותך לבחור לשמוע את השמע מתורגם, בו-זמנית, לשפה לבחירתך.

מתורגמנות זמינה

מארח הפגישה קובע אילו שפות זמינות בפגישה.

שפת המתורגמנות שלי

מארחים ומתורגמנים יכולים להשתמש במתורגמנות בו-זמנית רק ב-Webex Meetings, לא בפגישות ביישום Webex.

כאשר יישום Webex מחובר למכשיר חדש הרשום בענן הנתמך עבור מתורגמנות בו-זמנית (תצוגת משתתפים בלבד), באפשרותך לשנות את המצב של פקדי המתורגמנות מרחוק ביישום או ישירות במכשיר.

ראה בחר את ערוץ השמע של השפה המועדפת עליך ב-Webex Meetings ובוובינרים

מעולם לא נראית טוב יותר - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כאשר אתה משתף את הווידאו שלך בפגישה, באפשרותך לשלוט בווידאו בתצוגה העצמית שלך במכשיר המחובר מהיישום שלך. אינך צריך עוד להגיע למכשיר שלך או ללכת אליו כדי להפעיל או לכבות את הווידאו בתצוגה העצמית שלך.

ראה יישום Webex | שנה את פריסת הווידאו של מכשיר מחובר

עמוד במרכז כשאתה מציג - Windows ו-Mac

צור חוויה אישית ומעניינת יותר בזמן שאתה מציג. בחלון שיתוף תוכן, בחר הצג אותי לפני המצגת כדי להטביע את הסרטון שלך ישירות במסך או ביישום שאתה משתף.

הסרטון שלך מוצג בפינה השמאלית התחתונה, כברירת מחדל, אבל באפשרותך לשנות את הגודל ולמקם את הסרטון שלך בכל מקום שתרצה במהלך המצגת שלך.

ראה יישום Webex | הצג את עצמך לפני המצגת

כל העולם הוא במה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

התאם אישית את פריסת הווידאו שלך כאשר אתה נמצא בפריסה מסוג ערימה או זה לצד זה. גרור סרטון מרצועת הסרט אל הבמה כדי להתבונן מקרוב במשתתף. הצב דובר פעיל ליד התוכן המשותף, או שמור על אנשים שאינם מדברים באופן פעיל, כגון מתורגמן לשפת הסימנים, בתצוגה.

האפשרות 'עבור לבמה' מעניקה לך את הגמישות לשנות את גודל הפריסה שלך כדי להתמקד בתוכן משותף או במשתתפים אחרים.

ראה העבר משתתפים לבמה בפגישות, וובינרים ואירועים, שנה את גודל הבמה בפגישות, וובינרים ואירועים, ויישום Webex| סידור מחדש של סרטונים בתצוגת במה

מארחים יכולים להגדיר תצוגת במה עבור כל משתתפי הפגישה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

אם אתה מצטרף לפגישה עם כל התכונות והמארח מסנכרן את הבמה שלו עם כולם, אתה וכל שאר המשתתפים בפגישה רואים את מה שהמארח שלך רוצה שתתמקד בו, כגון הדובר הפעיל וכל המשתתפים שהמארח העביר לבמה.

שתף תמונה או קובץ PDF‏ - iPhone‏, iPad ו-Android

במקום שתצטרך לשתף את כל המסך שלך במהלך פגישה, בחר תמונה או קובץ PDF ספציפיים לשיתוף.

שתף תמונה במהלך פגישה

שתף PDF בפגישה

הקש על אפשרויות נוספות > שתף תוכן, ולאחר מכן בחר את התמונה או קובץ ה-PDF.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

היפרד לשלום מהימים שהופתעת מסוללה מרוקנת - iPhone‏, iPad ו-Android

במהלך פגישה, אתה מקבל כעת התראה כאשר חיי הסוללה שלך יורדים מתחת ל-15 אחוז. לאחר מכן, תוכל לעבור למצב שמע בלבד כדי לחסוך בסוללה.

ראה יישום Webex | הפעל מצב שמע בלבד

נהל כתוביות ביעילות רבה יותר בעזרת קיצורי מקשים חדשים - Windows ו-Mac

הוספנו קיצורי מקשים כדי להחליף בין מצב מופעל וכבוי של כתוביות, להזיז את תיבת הכתוביות ולעבור אל התפריט עוד בתיבת הכתוביות.

ראה יישום Webex | ניווט במקלדת וקיצורי מקשים

קבע פגישה חד-פעמית ב-Webex עם לוח שנה היברידי - Windows ו-Mac

בלוח השנה של Webex, הוסף את ‎@webex:onetime כמיקום כדי לתזמן פגישה חד-פעמית ב-Webex. מנהל המערכת שלך צריך להגדיר את החשבון שלך עם לוח שנה היברידי. מנהלי מערכת יכולים לשנות את התנהגות ברירת המחדל עבור ‎@webex ל-‎@webex:onetime עבור הארגון.

האפשרות 'שתף את השמע של המחשב' נמצאת במיקום חדש - Windows ו-Mac

כאשר אתה משתף תוכן המכיל שמע, כעת נוח יותר לבחור באפשרות שתף את השמע של המחשב. האפשרות מופיעה כעת בחלק העליון של תיבת הדו-שיח שיתוף תוכן.

ראה יישום Webex| שיתוף תוכן בפגישה

רשימת משתתפים משופרת - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

מצא במהירות את האדם שאתה מחפש ברשימת המשתתפים על ידי הרחבה או כיווץ של הקטעים בפגישה ולא בפגישה.

תראה את המספר הכולל של המשתתפים המופיעים ברשימה בראש הקטעים בפגישה ולא בפגישה, כדי שתדע כמה אנשים הצטרפו או לא הצטרפו.

ראה יישום Webex| נהל משתתפים בפגישה שלך

הסתר את לחצני ההתקרבות וההתרחקות כאשר גודל הבמה משתנה לרוחב המינימלי שלה - Windows ו-Mac

אם המציג משנה את גודל הבמה המשותפת לרוחב המינימלי שלה, הלחצנים התקרבות והתרחקות מוסתרים. אם המציג הופך את הבמה המשותפת לרחבה יותר מהרוחב המינימלי שלה, הלחצנים התקרבות והתרחקות מופיעים מעל התוכן המשותף.

29 ביוני, 2022

אנו מתכננים להפיץ את יישום Webex עבור יולי באיחור קל. רק רצינו ליידע אותך לגבי השינוי הזה, ואנו נפרסם עדכון ב-11 ביולי.

27 ביוני 2022

יעדי תובנות אישיות - Windows ו-Mac

באפשרותך להגדיר את כל היעדים שלך במקום אחד. בתחילת השבוע תראה רשימה של היעדים שעמדת בהם בשבוע הקודם ואם הפעלת התראות על יעדים, תקבל התראה על תג.

ראה תובנות אישיות

16 ביוני 2022

הפצנו עדכון עבור יישום Webex ב-Windows, והוא כולל כמה שיפורים. להלן גרסת היישום המתאימה לעדכון של היום:

 • Windows‏—42.6.0.22645

16 ביוני 2022

אנו מתכננים להפיץ עדכון עבור יישום Webex ב-Windows בימים הקרובים שיכלול כמה שיפורים. רק רצינו ליידע אותך על העדכון הקרוב הזה, ואנו נפרסם שוב כשהעדכון יהיה זמין.

8 ביוני 2022

גרסאות היישום הבאות מתאימות למהדורות של היום. עיין בהערות המהדורה | של יישום Webex כדי לקבל מידע על הבעיות שנפתרו עם מהדורות אלה. לאחרונה שלחנו את היישומים הניידים לחנויות היישומים לבדיקה, ותוכל להוריד אותם לאחר שיאושרו ויתפרסמו.

 • Windows‏—42.6.0.22565

 • Linux‏—42.6.0.22565

 • Mac‏—42.6.0.22565

 • iPhone ו-iPad‏—42.6

 • Android‏—42.6

התקנת WebView2‏—Windows

 • WebView2 נדרש על-ידי יישום Webex ב-Windows, משתמשים לא יוכלו להיכנס ליישום ללא WebView2 מותקן.

 • Webex תומך ב-WebView2 בגרסה 100.0.0.0 ואילך

 • Webex ימשיך לנסות להתקין את WebView2 לפני שמשתמשים יוכלו להיכנס ליישום.

 • באפשרותך להשתמש במתקין Evergreen Bootstrapper או Evergreen עצמאי כדי להתקין את WebView2 דרך הדף הורדה של WebView2.

תזמן פגישות Webex ישירות מהיישום!- iPhone‏, iPad ו-Android

אין צורך לצאת מחוץ לאפליקציה כדי לקבוע פגישות סטנדרטיות ופגישות בחדר אישי. הוסף פרטים חשובים על הפגישה, בדוק את הזמינות של המשתתפים ושלח הזמנות.

אתה תראה את הפגישות בלוח השנה של Webex שלך עם תצוגות שבוע שונות כדי שתוכל לתכנן את השבוע שלך.

צריך לבצע שינויים? פשוט ערוך את הפגישה מלוח השנה ושלח מחדש את ההזמנה.

ראה יישום Webex| תזמן פגישה מלוח השנה של 'פגישות'

תמיכה עבור Ubuntu 22‏—Linux

הוספנו תמיכה ב-Ubuntu 22 ליישום Webex. Ubuntu 22 מצטרף ל-Ubuntu 18.04 ו-20.04 וכן ל-Red Hat (RHEL) 8.2 ו-8.3 כהפצות נתמכות באופן רשמי.

ראה יישום Webex עבור Linux

תמיכה בשפה מימין לשמאל - Windows‏, Linux ו-Mac

Webex מציג תמיכה בשפות ערבית ועברית. פשוט הגדר את מערכת ההפעלה שלך לערבית או עברית ונשקף את היישום כדי לספק חוויית קריאה מיטבית עבור שפות מימין לשמאל.

אם אתה בוחר להשתמש באנגלית (או בשפה אחרת משמאל לימין) במרחב עם מישהו שכותב בשפה מימין לשמאל, אין בעיה: היישום תומך בהתאמות מעורבות הן עבור הודעות הנכתבות משמאל לימין והן עבור הודעות הנכתבות מימין לשמאל.

ראה יישום Webex | שנה את השפה ושפות ש-Webex תומך בהן

אזור הודעה חדשה - Windows ו-Linux

בנינו מחדש את אזור ההודעות כדי למנף מספר רכיבי פלטפורמה. תראה שיפורים באיכות, בביצועים וחוויית נגישות חדשה באזור ההודעות.

ראה יישום Webex | תכונות נגישות עבור Windows ויישום Webex | העתק והדבק מספר הודעות

כרטיסי אנשי קשר של מרחב - Windows ו-Mac

רחף מעל כרטיס איש קשר של מרחב או קישור למרחב וראה סיכום של פרטי המרחב, בדיוק כמו כרטיסי אנשי קשר של אנשים.

ראה יישום Webex | אמת פרטי מרחב

אל תשכח את הטיוטות שלך - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

לפעמים אתה מתחיל להקליד הודעה ומגלה שתשומת הלב שלך נדרשת במרחב או בשיחה אחרים. תראה מחוון חזותי לצד מרחבים עם טיוטות שנותרו בהם, כך שתוכל לקפוץ אחורה בקלות כאשר תהיה מוכן לשלוח.

ראה יישום Webex | חזור לטיוטות שלך

שירות השיחות שמנהל המערכת שלך הגדיר עבורך קובע באילו תכונות של שיחות תוכל להשתמש.

להלן, ציינו על איזה שירות שיחות חלה כל תכונה חדשה. אם אינך בטוח איזה שירות שיחות יש לך, ראה יישום Webex | גלה איזה שירות שיחות יש לך.

התכונות הבאות חלות על Unified CM‏, Webex Calling ושיחות שמבצע ספק שירות.

הגבר את בהירות הווידאו שלך - Windows‏, Mac ו-VDI

מבצע שיחה או עונה לשיחה מחדר חשוך או בעל תאורה מעומעמת שבו קשה לאחרים לראות אותך? כעת תוכל להתאים אוטומטית את הבהירות, הניגודיות ורוויית הצבע של הווידאו שלך, או להתאים ידנית הגדרות אלה בעצמך.

ראה יישום Webex | התאם את הבהירות והניגודיות של הווידאו שלך

שיחה מהירה בהישג ידך - Windows ו-VDI

אם אתה מבצע ומקבל שיחות רבות ביום או שאתה מנהל מספר קווי טלפון, הפוך את חייך לקלים יותר והשתמש בחלון של ריבוי שיחות. אינך צריך לדאוג לגבי העברת הטלפון מרובה הקווים שלך מהמשרד אל הבית ובחזרה. פשוט פתח את החלון של ריבוי השיחות מיישום Webex וקבל גישה לכל הקווים שלך משם. באפשרותך גם להשתמש בכמה מתכונות השיחות הנפוצות יותר ישירות מהחלון של ריבוי השיחות:

 • בצע שיחה, ענה לשיחה ונצל את היתרונות של מספר תכונות במהלך השיחה (החזקה, השתקה, לוח חיוג והעברה).

 • קבל מחוון חזותי לקווים המשותפים שלך המאפשר לך לדעת כמה שיחות לא נענו ואם יש הודעות קוליות.

 • מצב קו בקווים משותפים מאפשר לך לדעת מתי נכנסת שיחה (צבע כתום מהבהב), מתי אתה בשיחה (צבע כתום קבוע), ומתי הקו פנוי (ירוק) או בשימוש על ידי מישהו אחר (אדום). (Unified CM בלבד)

 • אם אינך רוצה שאחרים יידעו שאתה משתמש בקו משותף לשיחה, שנה את המצב של ההגדרה פרטיות. (Unified CM בלבד)

 • התפרץ לשיחה שכבר מתבצעת בקו משותף. לאחר מכן, השיחה הופכת לשיחת ועידה בין שלושה אנשים. (Unified CM בלבד)

ראה יישום Webex | נהל את כל שיחות הטלפון שלך במקום אחד

מטב שמע עבור הקול שלך - iPhone‏, iPad ו-Android

עונה לשיחות שלך מסביבה רועשת כמו משרד פתוח או בית קפה? העלם את כל האנשים המדברים ברקע ואת הרעש ואפשר לאחרים לשמוע אותך טוב יותר על ידי בחירה באפשרות בצע מיטוב לקול שלי במהלך השיחה.

בצע מיטוב לקול שלי

ראה יישום Webex| הסרת רעשי רקע ודיבור בשיחות ובפגישות

לחלופין, הגדר זאת כברירת המחדל עבור כל השיחות שלך בהגדרות השמע.

בצע מיטוב עבור הגדרת השמע של הקול שלי

ראה יישום Webex| שנה את הגדרות השמע

התכונות הבאות חלות על Webex Calling

נא לא להפריע בכל ה-Board‏ - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

אינך צריך עוד להגדיר את המצב שלך ל'נא לא להפריע' (DND) ביותר ממקום אחד. כאשר אתה מפעיל או מכבה את DND מהיישום שלך במכשיר אחד, ההגדרה הזו חלה אוטומטית על כל המכשירים שלך.

ראה יישום Webex | ידע אנשים שאתה עסוק

קרא את ההודעות הקוליות שלך - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android

כאשר אתה מפספס שיחה ומישהו משאיר לך הודעה קולית, ההודעה מתומללת עבורך אוטומטית וזמינה דרך הלשונית דואר קולי. העתק והדבק כל חלק מהתמלול, כמו מספר טלפון או חלק מההודעה שברצונך לשתף עם מישהו אחר. אם תיפטר מההודעה הקולית, גם התמלול יימחק.

תמלילים זמינים באנגלית.

ראה יישום Webex | האזן להודעות הקוליות שלך

התכונה הבאה חלה על Unified CM

צור קרבה - VDI

אם אתה עוסק בתחום הבריאות, האבחון והטיפול במטופלים בסביבה וירטואלית הפכו לקלים יותר. תוכל לקבל תצוגה טובה יותר של מישהו במהלך שיחה או פגישה על ידי שליטה בזווית המצלמה של המטופל ואפילו התקרבות. זה מספק לך הזדמנות להתמקד בהבעות הפנים ובכל מחלה פיזית שעשויה להיות למטפל, כדי שתוכל לספק טיפול באיכות גבוהה.

ראה יישום Webex | שלוט במצלמה של מישהו אחר במהלך שיחת וידאו

כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.


 

אם אתה נרשם ל-Webex מספק השירות שלך, הפגישות שלך ביישום Webex הן תמיד פגישות מלאות. כדי לקבל מידע על מה שחדש עבור פגישות מלאות, ראה מה חדש עבור הערוץ האחרון של Webex Meetings.

תמלול בשפות המדוברות צרפתית, גרמנית וספרדית זמין בכתוביות- Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad‏, Android ו-Linux

עבור פגישות עם Webex Assistant או כתוביות, מארחי פגישות יכולים כעת לבחור את השפה המדוברת (תמלול) של הפגישה בארבע שפות שונות: צרפתית, גרמנית, ספרדית ואנגלית.

אם אתה רוצה תמלול בשפות נוספות, וכן יכולות תרגום, קבל את תוסף התרגום בזמן אמת, המאפשר שפה מדוברת (תמלול) ב-13 שפות, ושפת כתוביות (תרגום) ביותר מ-100 שפות.

ראה הצג תרגום ותמלול בזמן אמת בפגישות ובוובינרים

מטב שמע עבור הקול שלך - iPhone‏, iPad ו-Android

משתתף בפגישה שלך מסביבה רועשת כמו משרד פתוח או בית קפה? העלם את כל האנשים המדברים ברקע ואת הרעש ואפשר לאחרים לשמוע אותך טוב יותר על ידי בחירה באפשרות בצע מיטוב לקול שלי במהלך הפגישה.

בצע מיטוב לקול שלי

ראה יישום Webex| הסרת רעשי רקע ודיבור בשיחות ובפגישות

לחלופין, הגדר זאת כברירת המחדל עבור כל הפגישות שלך בהגדרות השמע.

בצע מיטוב עבור הגדרת השמע של הקול שלי

ראה יישום Webex| שנה את הגדרות השמע

הגבר את בהירות הווידאו שלך - Windows‏, Mac ו-VDI

מצטרף לפגישה מחדר חשוך או בעל תאורה מעומעמת שבו קשה לאחרים לראות אותך? כעת תוכל להתאים אוטומטית את הבהירות, הניגודיות ורוויית הצבע של הווידאו שלך, או להתאים ידנית הגדרות אלה בעצמך.

ראה יישום Webex | התאם את הבהירות והניגודיות של הווידאו שלך

הפעל או כבה תגובות בזמן שאתה בפגישה - Windows‏, Mac‏, iPhone‏, iPad‏, Android ו-VDI

כמארח פגישה או כמארח-משנה, בחר אם כל המשתתפים - כולל המארח, מארח המשנה והמציג - יכולים לשלוח תגובות במהלך הפגישה דרך אפשרויות נוספות אפשרויות נוספות.

ראה יישום Webex| כבה תגובות בפגישה

הפעל האצת GPU עבור רקע וירטואלי בהגדרות וידאו מתקדמות - VDI

שימוש ברקע וירטואלי בפגישות שלך יכול להשתמש במשאבי CPU נוספים. הפעלנו האצת מעבד גרפי (GPU), כברירת מחדל, כדי לעזור להפחית את השימוש הזה. ניתן תמיד לכבות את התכונה הזאת בכל עת.

הפוך את תיבת הכתוביות לבעלת הגודל המושלם עבורך - VDI

כעת באפשרותך לשנות את גודל תיבת הכתוביות (CC) כדי להציג יותר או פחות שורות בכל פעם. שנה את גודל תיבת הכתוביות

ראה הצגה או הסתרה של כתוביות אוטומטיות במהלך פגישה או וובינר ב-Webex