• Standardní text o tom, jak zařízení používat, nelze přizpůsobit.

  • Použití vlastního textu na úrovni organizace přepíše text přidaný na jednotlivých zařízeních.

Vlastní oznámení není podporováno na následujících zařízeních:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • IP telefony Cisco

  • Analogové telefonní adaptéry

1

V zobrazení zákazníka v Centru řízení přejděte na Zařízení a klikněte na Nastavení. Pak se posuňte dolů na Podpora.

2

Vyberte Definovat vlastní text podpory pro všechna zařízení a přidejte vlastní zprávu, například kontaktní informace pro místního pracovníka podpory. Výběrem možnosti Uložit aplikujte vlastní text.

Pokud použijete vlastní text na úrovni organizace, text přidaný na jednotlivých zařízeních se přepíše.

1

V zobrazení zákazníka v Centru řízení přejděte na Zařízení a vyberte zařízení nebo zařízení, ke kterým chcete přidat vlastní text.

2

Klikněte na Upravit a vyberte Konfiguracezařízení. Přejděte do části Uživatelské rozhraní > Vlastní zpráva a zadejte zprávu, kterou chcete přidat. Pak vyberte Další a Použít pro uložení změny.