Vytvořte tabuli v prostoru a otiskněte ji poznámkami.

Používání tabulí

Využijte své zážitky s tabulí na maximum:

 • V prostoru můžete vytvořit tabule, kdokoli v prostoru si pak může vybrat, zda je chce zobrazit nebo upravit.

 • Tabule můžete také použít ve schůzce, můžete vytvořit nebo otevřít existující tabuli a pak ji sdílet během hovoru, aby ji mohli zobrazit všichni.

1

Vyberte prostor a klikněte na Obsah.Pak vyberte Tabule a klikněte na Nová tabule .

2

Použijte následující nástroje tabule:

 • Nástroj Ukazatel tabuleukazatel/selektor – klikněte tlačítkem myši na oblast na tabuli a tažením myši vyberte položky na tabuli.Když vyberete položky, můžete si vybrat z následujících akcí:Přenést dopředu, Odeslat dozadu, Kopírovat, Vložit, Duplikovat a Odstranit.
 • Přetažení/přesunutí Přetažení tabule– podržením a přetažením tlačítka myši můžete přesouvat položky po plátně tabule.
 • Nástroj pero – podržením a přetažením tlačítka myši nakreslete perem Pero na tabuličáru.Dvojitým kliknutím na nástroj změníte tloušťku a barvu pera.
 • Kouzelné pero – když pero vyberete, kliknutím na kouzelné pero se čáry nebo tvary, které přidáte nástrojem pero Kouzelné pero na tabuli, automaticky vyhladí a narovná.
 • Guma Guma tabule– podržením a přetažením tlačítka myši vymažete všechny poznámky na tabuli.
 • Lístečky Lístek na tabuli– pokud je tato volba vybrána, klikněte na oblast, do které chcete přidat rychlé poznámky.Přetáhněte poznámku na požadované místo a vyberte barvu lístku s poznámkou.Kliknutím na tlačítko + přidáte další rychlou poznámku.
 • Text Text tabule– pokud je tato volba vybrána, klikněte na oblast, do které chcete přidat text.Můžete vybrat barvu, formát, zarovnat a zvolit velikost textu z těchto voleb:Malé, střední, velké, X-velké.
 • Obrazce Tvary tabule– vyberte obrazec z následujících možností:kruh, čtverec a diamant.Je-li tato možnost vybrána, přetáhněte obrazec do oblasti, do které chcete obrazec přidat, a změňte jeho velikost.Tvar můžete vyplnit barvou.Po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrazec můžete vybrat z následujících akcí:Přenést dopředu, Odeslat dozadu, Kopírovat, Vložit, Duplikovat a Odstranit.
3

Použijte následující ovládací prvky tabule:

 • Tlačítko ZpětZpět – kliknutím vrátíte zpět změny provedené na tabuli.
 • Tlačítko ZnovuZnovu – kliknutím zopakujete změny provedené na tabuli.

Na minimapě umístěné v pravém dolním rohu tabule:

 • Skrýt Tlačítko Skrýt– skryje zobrazení minimapy.Dalším kliknutím minimapu znovu otevřete.
 • Přiblížit přehled Tlačítko Přiblížit na přehled– přiblížení na šířku oblasti, kde účastníci provádějí úpravy.
 • Přiblížit/oddálit Ovládací prvky zvětšení tabule– ovládá zobrazení celé oblasti tabule.

 
Oblast tabule můžete také přiblížit nebo oddálit pomocí klávesových zkratek:
 • CTRL +/- pro Windows.
 • CMD +/- pro Mac.
1

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivit , zvolte Tabule a pak klepněte na Nová tabule.

2

Můžete vybrat následující možnosti:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, aby se odstranily úpravy, nebo dalším klepnutím na gumu vyberte Vymazat vše a odebrat všechny úpravy.Klepnutím na tlačítko Zpět můžete obnovit úpravy, které jste právě vymazali.

 • Akce Zpět odebere poslední úpravu.Klepnutím na tlačítko Zpět a odstranění jednotlivých úprav můžete pokračovat, dokud se nevrátíte na naposledy uloženou tabuli.

  Pokud někdo na sdílené tabuli vybere Vymazat vše, nebude funkce Zpět dostupná.Pokud ale vyberete Vymazat vše a tabuli nikdo jiný neupraví, můžete úpravy vrátit zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena.Dvěma prsty se pohybujte po tabuli na zařízení.

1

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivit , zvolte Tabule a pak klepněte na Nová tabule.

2

Můžete vybrat následující možnosti:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, aby se odstranily úpravy, nebo dalším klepnutím na gumu vyberte Vymazat vše a odebrat všechny úpravy.Klepnutím na tlačítko Zpět můžete obnovit úpravy, které jste právě vymazali.

 • Akce Zpět odebere poslední úpravu.Klepnutím na tlačítko Zpět a odstranění jednotlivých úprav můžete pokračovat, dokud se nevrátíte na naposledy uloženou tabuli.

  Pokud někdo na sdílené tabuli vybere Vymazat vše, nebude funkce Zpět dostupná.Pokud ale vyberete Vymazat vše a tabuli nikdo jiný neupraví, můžete úpravy vrátit zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena.Dvěma prsty se pohybujte po tabuli na zařízení.