Možnosti zvukového připojení

Informace o webech verze 41.10 a novější naleznete v tématu Výběr nastavení zvuku pro schůzkyWebex.

Chcete-li zjistit, jakou verzi používáte, přečtěte si téma Zjištění číslaverze schůzek Webex.

1

Klikněte na Zvuk.

2

Vyberte, jak chcete slyšet zvuk během schůzky.

 • Použití zvuku v počítači– Používejte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory. Toto je výchozí typ připojení zvuku.

  Můžete použít systémová nastavení reproduktoru a mikrofonu nebo zvolit, které z nich chcete použít v nabídce Nastavení .

 • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.

 • Zavolám– zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Po připojení ke schůzce se zobrazí seznam globálních telefonních čísel. Poznamenejte si přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Chcete-li se ke schůzce připojit, budete muset tato čísla zadat.


   

  ID účastníka spojuje vaše jméno ve schůzce se zvukem. Pokud ID účastníka nezadáte, zobrazí se zvuk v seznamu účastníků jako uživatel s možností volání odděleně od vašeho jména.

  Vyberte jedno z dostupných čísel pro připojení ke schůzce a po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Pokud nemáte ID účastníka, stiskněte # a počkejte v předsálí, dokud vás někdo ze schůzky nepustí dovnitř.

 • Nepřipojujte se ke zvuku– Ve schůzce nebudete slyšet žádný zvuk prostřednictvím počítače ani telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v zasedací místnosti s ostatními účastníky a chcete ke sdílení obsahu schůzky použít počítač.

3

Pokud se chcete ke schůzce připojit,webinářnebo událost se ztlumeným zvukem klikněte na Ztlumit Ztlumit.

Klikněte na Zrušit ztlumení Zrušit ztlumení , když chcete mluvit. .


 

U některých schůzek nemusí hostitel účastníkům povolit zrušení ztlumení. Pokud vám zrušení ztlumení brání, zrušení ztlumení je uzamčeno, dokud hostitel neumožní zrušit ztlumení.

Další informace o ztlumení a zrušení ztlumení naleznete v tématu Ztlumení nebo zrušení ztlumení v sadě Webex Meetings Suite

4

Zvolte, zda chcete video zapnout nebo vypnout. Pokud se chcete připojit ke schůzce s vypnutým videem, klikněte na Zastavit video Zastavit video.

Klikněte na Spustit video Spustit video , když chcete video zobrazit.

5

Pokud chcete nastavit pozadí videa, klikněte na Změnit pozadía pak vyberte jednu z dostupných možností. Více o virtuálních pozadích se dozvíte zde.

Aplikace Webexuživatelé: Klikněte na rozevírací seznam Možnosti videa vedle položky Zastavit video a vyberte jednu z možností. Další informace o virtuálních pozadích naleznete v částiAplikace Webex.
6

Ve výchozím nastavení se video s vlastním zobrazením zobrazuje v zrcadlovém zobrazení. Zrcadlové zobrazení můžete vypnout , pokud se chcete vidět ve videu s vlastním zobrazením stejným způsobem, jakým vás vidí ostatní účastníci schůzky.

Pokud jste spokojeni s nastavením zvuku a videa, které jste zvolili pro tuto schůzku, můžete si je uložit pro příští schůzku.

1

Klepněte na možnosti připojení zvuku v dialogovém okněWebex MeetingsApp.

2

Zvolte, jak chcete slyšet zvuk schůzky:

 • Použít internet pro zvuk– Používejte telefon se sluchátky nebo s hlasitým odposlechem.
 • Zavolejte mi– Zadejte nebo vyberte číslo, na které chcete schůzce zavolat.
 • Zavolat – Vytočte připojení z telefonu. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce. Poznamenejte si přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Chcete-li se ke schůzce připojit, budete muset tato čísla zadat.

   

  ID účastníka spojuje vaše jméno ve schůzce se zvukem. Pokud ID účastníka nezadáte, zobrazí se zvuk v seznamu účastníků jako uživatel s možností volání odděleně od vašeho jména.

  Vyberte jedno z dostupných čísel pro připojení ke schůzce a po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Pokud nemáte ID účastníka, stiskněte # a počkejte v předsálí, dokud vás někdo ze schůzky nepustí dovnitř.

 • Nepřipojovat zvuk– Ve schůzce nebudete prostřednictvím telefonu slyšet žádný zvuk. Tuto možnost použijte, pokud jste v zasedací místnosti, ale chcete ke sdílení obsahu schůzky použít telefon.
3

Pokud se chcete ke schůzce připojit se ztlumeným zvukem, klepněte na Ztlumit mikrofon Ztlumit můj mikrofon.

Klepněte na Zrušit ztlumení mikrofonu Zrušit ztlumení mého mikrofonu , když chcete mluvit ve schůzce.


 

U některých schůzek nemusí hostitel účastníkům povolit zrušení ztlumení. Pokud vám zrušení ztlumení brání, zrušení ztlumení je uzamčeno, dokud hostitel neumožní zrušit ztlumení.

4

Pokud se chcete ke schůzce připojit s vypnutým videem, klepněte na Vypnout moje video Vypnout mé video.

Klepněte na Zapnout moje video Zapnout mé video , když chcete video zobrazit.

Pokud jste spokojeni s nastavením zvuku a videa, které jste zvolili pro tuto schůzku, můžete si je uložit pro příští schůzku.

Informace o webech verze 41.10 a novější naleznete v tématu Výběr nastavení zvuku pro schůzkyWebex.

Chcete-li zjistit, jakou verzi používáte, přečtěte si téma Zjištění číslaverze schůzek Webex.

1

Klikněte na možnosti připojení zvuku v dialogovém okněWebex Meetingswebová aplikace.

2

Dále si můžete vybrat, jak chcete poslouchat.

 • Použít zvuk počítače (výchozí) – Používejte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.
 • Zavolejte mi na– Zadejte telefonní číslo a Webex vám zavolá. V závislosti na vašem plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Zavolat – Pokud dáváte přednost použití telefonu pro zvuk, vytočte se při zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé. Poznamenejte si přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Chcete-li se ke schůzce připojit, budete muset tato čísla zadat.

   

  ID účastníka spojuje vaše jméno ve schůzce se zvukem. Pokud ID účastníka nezadáte, zobrazí se zvuk v seznamu účastníků jako uživatel s možností volání odděleně od vašeho jména.

  Vyberte jedno z dostupných čísel pro připojení ke schůzce a po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Pokud nemáte ID účastníka, stiskněte # a počkejte v předsálí, dokud vás někdo ze schůzky nepustí dovnitř.

 • Nepřipojovat se ke zvuku– Tuto možnost použijte, když se potřebujete připojit ke schůzce a sdílet obsah a nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.
3

Pokud se chcete ke schůzce připojit se ztlumeným zvukem, klikněte na Ztlumit Ztlumit.

Klikněte na Zrušit ztlumení Zrušit ztlumení , když chcete na schůzce mluvit.


 

U některých schůzek nemusí hostitel účastníkům povolit zrušení ztlumení. Pokud vám zrušení ztlumení brání, zrušení ztlumení je uzamčeno, dokud hostitel neumožní zrušit ztlumení.

4

Pokud se chcete ke schůzce připojit s vypnutým videem, klikněte na Zastavit video Zastavit video.

Klikněte na Spustit video Spustit video , když chcete video zobrazit.

Webová aplikace si tato nastavení zapamatuje a při příštím použití je použije jako výchozí.